Underhåll

Detta avsnitt beskriver hur man underhåller och sköter enheten, såsom regelbunden rengöring och byte av förbrukningsartiklar. Det beskriver även Canons underhållstjänst. För mer information om försiktighetsåtgärder att vidta vid underhåll, se Viktiga säkerhetsanvisningar.
Den lägsta lagringsperioden för prestandadelar för reparationer och tonerpatroner är sju (7) år efter att produktionen av maskinmodellen har upphört.

Grundläggande rengöring

 

Byta förbrukningsartiklar

Övrigt underhåll och övriga justeringar

7J36-0FL