Byta ut tonerspillbehållaren

När tonerspillbehållaren är nästan eller helt full visas ett meddelande om att du ska förbereda en ny eller byta ut tonerspillbehållaren. Förbered en ny eller byt tonerspillbehållare enligt det visade meddelandet.

Försiktighetsåtgärder när du byter tonerspillbehållare

Rör inte vid kontakterna () inuti enheten. Det kan leda till skador på enheten.
Byt inte tonerspillbehållaren förrän meddelandet som uppmanar dig att byta den visas på pekskärmen.
Behållaren för tonerspill samlar upp oanvänd toner som blir kvar efter utskrifter.
För information om varje meddelande, se Åtgärder vid meddelanden.
För mer information om behållarens serienummer, se Förbrukningsartiklar.
Du kan kontrollera hur mycket plats som finns kvar i behållaren för tonerspill.
Kontrollera hur mycket utrymme som finns kvar i tonerspillbehållaren

Förfarande för att byta tonerspillbehållare

När du byter ut tonerspillbehållaren visas även förfarandet på skärmen. Kontrollera informationen som visas på skärmen utöver följande steg.
1
Öppna frontluckan.
2
Öppna den vänstra luckan.
3
Ta ut tonerspillbehållaren tillsammans med den vänstra luckan.
Var försiktig så att du inte lutar behållaren. Om du gör det leder det till att uppsamlad toner spills ut.
4
Ta ut tonerspillbehållaren från skyddsfodralet.
Montera inte isär och ändra inte på tonerspillbehållaren.
5
Installera den nya tonerspillbehållaren och stäng den vänstra luckan.
6
Stäng frontluckan.
7J36-0FY