Hantera lagrade filer

 
Du kan använda fjärranvändargränssnittet för att skriva ut, skicka, eller radera fax och I-fax som tillfälligt lagras i inlådan Fax/I-Fax.

Hantera dokument som tillfälligt lagras i inkorgen för minnesmottagning

Du kan skriva ut eller skicka fax och I-fax som tillfälligt lagras i inlådan för minnesmottagning med minneslås.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Åtkomst mottagna/lagrade filer] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Välj [Minneslåda för mott.] och klicka på [Minneslåda för mott.].
Om sidan för att ange en PIN-kod visas, ange PIN-koden och klicka på [OK].
4
Välj dokumentet och utför önskad funktion.
Klicka på ikonen [Typ] för att visa detaljerad information om dokumentet.
Skriv ut ett dokument
Vidarebefordring av dokument
Ta bort en fil
Kontrollera I-fax som var uppdelade vid mottagning
Klicka på [Mott.låda för uppdelade data] på skärmen som visas i steg 3 för att visa en lista över I-fax som var uppdelade när de togs emot. Ta emot I-Fax
Ange PIN-kod för inlådan för minnesmottagning
Du kan ändra PIN-kod för inlådan för minnesmottagning genom att klicka på [Inställningar...] på skärmen som visas i steg 4 och lägga till ett bockmärke för [Ställ in PIN-kod].
Konfigurera inställningar för minneslås
Du kan ange om du vill ta emot fax och I-fax i inlådan för minnesmottagning genom att klicka på [Minneslåsinställningar...] på skärm som visas i steg 4.

Hantera dokument som tillfälligt lagrats i inkorgen för konfidentiella fax

Du kan skriva ut och ta bort fax och I-fax som tillfälligt lagras i inlådan för konfidentiella fax.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Åtkomst mottagna/lagrade filer] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Välj [Inlåda f. konfidentiella fax] och klicka på numret för önskad inlåda för konfidentiella fax.
Om sidan för att ange en PIN-kod visas, ange PIN-koden och klicka på [OK].
Du kan också ange en inlåda för konfidentiella fax genom att ange dess nummer i [Lådnummer (00-49)] och klicka på [Öppna...].
4
Välj dokumentet och utför önskad funktion.
Klicka på ikonen [Typ] för att visa detaljerad information om dokumentet.
Skriv ut ett dokument
Ta bort en fil
Om du vill ändra inställningarna för en inlåda för konfidentiella Fax
Du kan ändra namnet och PIN-kod för den valda inlådan för konfidentiella fax genom att klicka på [Inställningar...] på skärm som visas i steg 4.
7J36-0A4