<Justera bildkvaliteten>

I det här avsnittet beskrivs hur du justerar bildkvalitet för kopiering och utskrift.
<Auto toningsjustering>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om utskriftens toning skiljer sig från originalet, kan du använda denna korrigering för att justera utskriften så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera toning
<Korrigera täthet>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om tätheten för utskriften skiljer sig från originalet, kommer detta alternativ att justera scanningstätheten så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera tätheten
<Autokorrigering av färgändring>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om utskriftens färger flyter ut eller blir suddiga kan färgmisspassning (färgfelregistrering) ha inträffat. Denna korrigering justerar utskriften så att färgmisspassning inte sker. Korrigering av färgmisspassning
<Inställningar för fullständig autokalibrering>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Maskinen utför automatisk justering (kalibrering) för att förhindra felaktig färgregistrering och se till att den ursprungliga färgintensiteten återges korrekt. Du kan ställa in tidsinställning och frekvens för att utföra kalibrering. Justera färgregistrering och färgintensitet automatiskt
<Färgrikedomsinställningar för fullfärgsutskrift>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Denna inställning låter dig öka färgernas mättnad när du skriver ut i färg. Göra färgerna klarare
<Finjustera zoom>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om den kopierade bildens storlek skiljer sig markant från originaldokument, utförs finjustering så att utskriften motsvarar formatet på det ursprungliga dokumentet bättre. Justera bildstorlek
<Justera tonervolym för färgutskrift>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Genom att justera mängden toner som används vid färgutskrift, kan du minska problem som uppstår med ränder och oregelbundenheter. Minska mängden toner som används vid färgutskrift
<Förhindra vattendroppmönster>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Du kan ställa in <Förhindra vattendroppmönster> när en stänkt bild, vita fläckar, ränder etc. visas på rasterbilder från dubbelsidiga utskriftsjobb. Omedelbart efter att du slagit på maskinen i en miljö med låg temperatur, om rasteråtergivningen för utskriften blir avsevärt annorlunda än ursprungsdokumentet, ställer du in detta läge till <På>.
<Justera fixeringstemperatur>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Genom att justera fixeringstemperaturen kan du minska problem med bildkvaliteten som uppstår på grund av felaktig fixeringstemperatur.
<Förhindra pappersböjning>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Du kan ställa in <Förhindra pappersböjning> för att minska att papperet veckar sig på grund av värme och tryck från fixeringsenheten vid utskrift.
<Förhindra pappersglidning>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Papper kanske inte matas in korrekt vid utskrift eller så kan utskriftskvaliteten bli sämre, beroende på användningsmiljön.
<Rengör automatiskt den sekundära överföringsvalsen>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Den sekundära överföringsvalsen rengörs efter ett utfört utskriftsjobb med angivet fritt format. Ställ in detta när papprets baksida är smutsig.
<Förhindra vita ränder>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Vita streck kan uppstå i den tryckta bilden. Denna inställning kan förbättra detta problem.
<Korrekt fixering när normalt papper används>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Fläckar kan uppstå i den tryckta bilden, beroende på papperstypen och användningsmiljö. Denna inställning kan förbättra detta problem.
<Korrekt slutkantsfixering när normalt papper används>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Färger kan bli mörkare i slutkanten på tryckta bilder eftersom tonern inte är tillräckligt fixerad. Denna inställning kan förbättra detta problem.
<Justeringsläge för bildfyllnadsområde, vanligt papper>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Efterbehandlingskvaliteten kan förbättras genom att den här inställningen aktiveras vid användning av normalt papper med glättad yta.
<Justeringsläge för bildfyllnadsområde på tjockt papper>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Efterbehandlingskvaliteten kan förbättras genom att den här inställningen aktiveras vid användning av tjockt papper utan glättad yta.
<Förhindra kuverttätning>
 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Du kan ställa in <Förhindra kuverttätning> för att förhindra att klister på kuvertflikar smälter och klistras igen på grund av värme och tryck från fixeringsenheten vid kuvertutskrift.
7J36-0EX