Custom Settings

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Copies>
1 till 9999
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Paper Feed>
<Standardkälla för pappersmatning>
<Auto>, <Universalfack>, <Låda 1>, <Låda 2>, <Låda 3>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Default Paper Size>
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Executive>, <Statement>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Default Paper Type>
<Tunt>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>, <Heavy 5>, <Color>, <Återvunnet 1>, <Återvunnet 2>, <Labels>, <Brevpapper 1>, <Brevpapper 2>, <Brevpapper 3>, <Brevpapper 4>, <Brevpapper 5>, <Brevpapper 6>, <Brevpapper 7>, <Bond>, <Envelope>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Paper Output>
<Finishing>
<Finishing>:<Off>, <Collate>, <Group>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Print Quality>
<Täthet>*1
<Cyan>: -8 till +8; 0
<Magenta>: -8 till +8; 0
<Gul>: -8 till +8; 0
<Svart>: -8 till +8; 0
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Täthet (finjustering)>*1
<Cyan>:
<Hög>: -8 till +8; 0
<Medel>: -8 till +8; 0
<Låg>: -8 till +8; 0
<Magenta>:
<Hög>: -8 till +8; 0
<Medel>: -8 till +8; 0
<Låg>: -8 till +8; 0
<Gul>:
<Hög>: -8 till +8; 0
<Medel>: -8 till +8; 0
<Låg>: -8 till +8; 0
<Svart>:
<Hög>: -8 till +8; 0
<Medel>: -8 till +8; 0
<Låg>: -8 till +8; 0
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Spara toner>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Toning>
<Standard>, <Hög 1>, <Hög 2>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Upplösning>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Skärpa (foto)>
-1 till +3; 0
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Specialutjämningsläge>
<Läge 1>, <Läge 2>, <Läge 3>, <Läge 4>, <Läge 5>, <Läge 6>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Tonervolymkorrigering>
<Normal>, <Ton.prioritet>, <Textprioritet>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Linjekontroll>
<Upplösn.prioritet>, <Ton.prioritet>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Breddjustering>
<Breddjustering>: <På>, <Av>
<Mål för breddjust.>*1: <Text>, <Linje>, <Text och linje>, <Alla>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Avancerad utjämning>
<Avancerad utjämning>: <Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
<Använd för grafik>: <På>, <Av>
<Använd för text>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Gradationsutjämning>
<Gradationsutjämning>: <Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
<Använd för grafik>: <>, <Av>
<Använd för bilder>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Förbättra text för S/V tryck>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Gutter>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Offset Short Edge (Front)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Offset Long Edge (Front)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Offset Short Edge (Back)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Offset Long Edge (Back)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 sekunder till 300 sekunder; 15 sekunder
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Personality>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Mode Priority>*1
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Auto Select>*1
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Färgläge>
<Auto (Färg/S/V)>, <Svartvitt>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Komprimerad bildutmatning>
<Utmatade ark>, <Visa fel>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Initialize>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
7J36-0CS