Skrivare

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Utmatningsrapport>
-
-
-
-
-
<Skrivarinställningar>
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
<PS>
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
<Begränsa skrivarjobb>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
När <På> är valt:
<Välj jobb att tillåta>: <Reserverade jobb>
Ja
Nej
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<PDL-val (Plug and play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>, <UFR II (V4)>, <Fax>, <PCL6 (V4)>
Ja
Nej
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Prioritera skrivardrivrutin före jobb med universalfack>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Inställningar för PS-lösenord>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Pappersmatn.läge när PCL-emulering används>
<Läge 0>, <Läge 1>, <Läge 2>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
7J36-0CL