PDF

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Linjeförbättring>
<>, <På (smal)>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Ren svart text>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Svart övertryck>*1
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<RGB-källprofil>
<sRGB>, <Gamma 1.5>,<Gamma 1.8>, <Gamma 2,4>,<Inget>, <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<CMYK-simuleringsprofil>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <Inget>, <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Använd gråskaleprofil>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Utmatningsprofil>
<Text>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Hämta profil>
<Grafik>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Hämta profil>
<Bild>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Matchningsmetod>
<Perceptuell>, <Mättnad>, <Kolorimetri>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Text>: <Upplösning>, <Toning>
<Grafik>: <Upplösning>, <Toning>
<Bild>: <Upplösning>, <Toning>
<Ljusstyrka>*1
85 % till 115 %; 100%
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Kompositövertryck>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Gråskalekonvertering>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
7J36-0E0