UFR II

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Rastrering>
<Err Diffusion(600dpi Only)>:<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Text>: <Upplösning>, <Toning>
Ja
Ja
<Grafik>: <Upplösning>, <Toning>
Ja
Ja
<Bild>: <Upplösning>, <Toning>
Ja
Ja
<Matchningsmetod>
<Allmänt>, <Perceptuell>, <Kolorimetri>, <Färgstarkt foto>, <Hämta profil>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Gråkompensering>
<Text>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Grafik>: <>, <Av>
Ja
Ja
<Bild>: <>, <Av>
Ja
Ja
<Pappersbesparing>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
7J36-0CU