Utility

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Initialize PCL Storage>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Initialize PS Storage>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Reset Printer>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
7J36-0E2