Inställning med hjälp av installationsguiden

När maskinen slås på för första gången (Slå på maskinen), starta den inledande konfigurationen av maskinen automatiskt. Du kan justera de grundläggande inställningar som krävs för att använda maskinen. Konfigurera de grundläggande inställningarna enligt skärmarna eller klicka på en länk för att visa aktuell sida och se detaljer.
Steg 1
Ange språk och tangentbordslayout.
Välj det språk som ska visas på skärmen. Beroende på språk kan du ändra layouten för tangentbordet som visas för att ange tecken.
Steg 2
Kontrollera pappersinställningarna.
Kontrollera att papperet som har fyllts på i papperslådorna är korrekt angivet.
Om du inte är inloggad som administratör, kan du gå vidare till steg 11.
Steg 3
Logga in som administratör.
Gör en autentiserad inloggning för att konfigurera inställningar som kräver administratörsbehörighet.
Du kan hoppa över inställningarna som kräver administratörsbehörighet och gå vidare till nästa steg genom att trycka på <Hoppa över>. I det här fallet fortsätter du till steg 11.
Steg 4
Ange inställningar för användarautentisering.
För att förbättra säkerheten för maskinen, använd maskinen under ett system som använder användarautentisering.
Den här maskinen är inställd för att använda användarautentisering som inloggningstjänst. För mer information, se Konfigurering av inställningar för personlig autentiseringshantering.
Steg 5
Ställ in datum och tid.
Ange maskinens datum- och tidsinställningar.
Steg 6
Ställ in metod för nätverksanslutning.
Ange metod för att ansluta maskinen till ett nätverk.
Steg 7
Ange IP-adressen.
Ange inställningar för nätverksanslutning.
Steg 8
Ange DNS-inställningarna.
Ange DNS-serverns adress, DNS-värdnamn och DNS-domännamn.
Steg 9
Ange proxyinställningarna.
Ange nödvändiga inställningar för att kunna använda proxy.
Steg 10
Ange faxinställningarna.
Ange nödvändiga inställningar för att använda faxfunktionen.
Steg 11
Utför automatisk toningsjustering.
Justera toningen för att skriva ut med skärpa.
Beroende på maskinen kan stegen skilja sig åt. För information om automatisk toningsjustering, se Justera toning.
Steg 12
Skriva ut en rapport.
Du kan skriva ut användarlista för nätverket, faxanvändardatalista och en lista över justerade värden.
Steg 13
Avsluta installationsguiden.
När du avslutat installationsguiden, starta om maskinen för att angivna inställningar ska börja gälla.
Om du inte använder installationsguiden, tryck på <Avsluta inst.guide> i steg 1.
Du kan trycka på  (Inst./register) för att senare individuellt göra inställningar som konfigurerats med installationsguiden.

Starta installationsguiden senare

Installationsguiden kan inte startas i följande fall.
Om användarautentisering eller avdelnings-ID-autentisering har ställts in.
Om avdelnings-ID-autentisering har ställts in.
Om autentisering har utförts med ett kort.
 (Inst./register) <Hanteringsinställningar> <Licens/övrigt> <Starta installationsguiden> <Start>
Om du startar installationsguiden senare och loggar in som administratör, visas inte steg 3. Fortsätt till steg 4.
7J36-003