Slukning af maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du slukker for maskinen.
Tjek maskinens driftsstatus, inden den slukkes
Sluk ikke for maskinen, når du bruger fax/I-fax-funktionen. I-fax- eller faxdokumenter kan ikke sendes eller modtages, når maskinen er slukket.
Sluk ikke for maskinen, hvis meddelelsen <Sikkerhedskopierer gemte data fra Remote UI...> vises på touchpanelet. Hvis du gør det, risikerer du, at maskinen ikke sikkerhedskopierer de gemte data.
Hvis maskinen slukkes under scanning eller printning, kan der forekomme papirstop.
Du kan lukke maskinen ned fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Slukning/genstart af maskinen
1
Tryk på afbryderen.
Det kan tage noget tid for maskinen at lukke helt ned. Fjern ikke strømstikket, før displayet eller lamperne er slukket.
For at genstarte maskinen skal du vente mindst 10 sekunder, efter at systemet er blevet slukket, og derefter tænde for maskinen igen. Når <Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm> er aktiveret, skal du vente mindst 20 sekunder for at genstarte maskinen. <Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm>
7HY0-01W