Slukning/genstart af maskinen

Du kan anvende Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til at lukke eller genstarte maskinen.
Når maskinen er slukket eller genstartes, annulleres alle dokumenter, der er i gang med at blive printet eller afsendt.

Slukning af maskinen

Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Indstillinger/Registr.]  [Enhedsadministration]  [Fjernlukning]  [Start]

Genstart af maskinen

Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Indstillinger/Registr.]  [Genstart enhed]  [Udfør Genstart]  [OK]
Hvis tilbehør ikke genkendes efter genstart
Maskinen genkender måske ikke tilbehør, når den er genstartet. Hvis dette sker, skal du slukke for strømmen til tilbehør og derefter tænde for det igen.
7HY0-09U