Tænde for maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du tænder for maskinen.
1
Sørg for, at stikket er skubbet helt i bund i stikkontakten.
2
Tryk på afbryderen.
Startskærmen vises på touchpanelet.
Du kan vælge det skærmbillede, der vises straks efter, maskinen tændes. <Brug standardskærm efter opstart/gendannelse>
Knapper og taster på touchpanelet reagerer måske ikke optimalt, straks efter du har tændt for maskinen.
Hvis maskinen er sluttet til en slukket Mac-computer med USB-kabel, tændes computeren måske automatisk, når maskinen tændes. Hvis det sker, kan du koble USB-kablet fra maskinen. Du kan måske også løse problemet ved at indsætte en USB-hub mellem maskinen og din computer.
7HY0-01U