Lagring af en kopi af et sendt dokument

 
Du kan gemme en kopi af en sendt fax på en destination, der er angivet på forhånd (mail eller filserver osv.) Afhængigt af destinationen konverteres den gemte faxkopi til et andet digitalt format som f.eks. PDF, så dokumenterne forbliver organiserede og håndterbare. Denne metode hjælper dig også med let at administrere logfiler, fordi der automatisk oprettes en mappe, der er kategoriseret efter afsendernavn eller dato, på den angivne destination på serveren.
Der er gemt en kopi af et dokument, også selvom der opstår en afsendelsesfejl.
Afhængigt af destinationstypen kan følgende begrænsninger gælde.
E-mail: En e-mail uden meddelelse sendes.
Fax/I-Fax: Den afsendte fax kan ikke gemmes som en elektronisk fil.

Registrering af lagerplacering og filformat

For at kunne sikkerhedskopiere faxdokumenter, er det nødvendigt at registrere indstillinger såsom lagerplacering og filformat på forhånd.
Du kan ikke udføres en direkte afsendelse, hvis du indstiller <Arkivering af TX-dokument> til <On>.
Denne indstilling skifter automatisk til <Fra> i følgende tilfælde. Angiv modtageren igen, eller sæt indstillingen tilbage til <Til>, alt efter hvad der er brug for.
Når backupmodtageren er slettet fra adressebogen
Når en adressebog er blevet importeret fra Remote UI Import/eksport af indstillingsdataene
Når en adressebog er blevet modtaget fra software til styring af adressebog. <Import/Eksport fra Address Book Management-softw.>
1
Tryk på  (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Fællesindstillinger>  <Arkivering af TX-dokument>.
2
Tryk på <Til> for <Brug Arkivering af TX-dokument>.
3
Tryk på <Placering af backup>  vælg modtager , og tryk på <OK>. Registrering af modtagere i adressebogen
En modtager i <Pers. adressebog> kan ikke angives som modtageren.
4
Tryk på <Mappenavn>  indstil organisering af oprettede mapper , og tryk på <OK>.
Du kan vælge <Afsenderinformation>, <Dato> eller <Fra> for at kategoriere mappenavne. <Arkivering af TX-dokument>
Filnavne angives efter afsendelsesdato og -klokkeslæt, jobnummer, afsenderoplysninger, modtageroplysninger og resultatoplysninger.
Eksempel: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Afsenderinformationer
Information om afsenderen vises i følgende situationer.
Afsendernavn: Når <Afsendernavn (TTI)> er indstillet til <m/indst.>
Brugernavn: Når <Afsendernavn (TTI)> er indstillet til <Ingen indstillinger>, og brugeren godkendes
Linjenavn: Når <Afsendernavn (TTI)> er indstillet <Ingen indstillinger>, godkendes brugeren ikke, og brugernavnet registreres for den linje, der er brugt til at sende faxen
Telefonnummer: Når <Afsendernavn (TTI)> er indstillet til <Ingen indstillinger>, godkendes brugeren ikke, og brugerens telefonnummer registreres, men brugernavnet registreres ikke for den linje, der bruges til at sende faxen
----: Når igen af ovenstående informationer er tilgængelige
Modtagerinformation
Information om modtageren vises i følgende situationer.
Modtagerenhedsnavn: Når modtagerenhedsnavn er tilgængeligt
Telefonnummer: Når modtagerenhedsnavn ikke er tilgængeligt
Modtagernavnet for den første gennemførte afsendelse: Når der udføres en sekventiel rundsendingsafsendelse
5
Tryk på <Filformat>  vælg filformatet for lagring af de sendte data.
6
Tryk på <OK> .
Registrering er fuldført.
Angivelse af flere modtagere, inklusive faxmodtager
Du kan gemme en kopi af et afsendt dokument ved at sende til flere placeringer, der omfatter en faxdestination på skærmbilledet for grundlæggende scanningsfunktioner. Hvis du vil vise faxmodtagere på skærmbilledet for grundlæggende scanningsfunktioner, er det nødvendigt at indstille <Aktivér fax i scannings- og sendefunktion> til <Til>. <Vis faxfunktion>
7HY0-059