Rengøring af fremføreren

Hvis et af de følgende problemer opstår, når dokumentet scannes fra fremføreren, skal fremføreren renses.
Dokumentet kan ikke scannes tydeligt
Størrelsen af dokumentet kan ikke detekteres korrekt
Dokumentet bliver snavset under scanning
Papirstop forekommer ofte
1
Slut for strømmen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
Slukning af maskinen
Kontrollér maskinens betjeningsstatus, før du slukker for strømmen. Du kan slukke for strømmen, selvom maskinen udfører en betjening, men dette kan afbryde betjeningen eller beskadige data.
2
Åbn fremførerdækslet.
3
Rengør rullerne i fremførerdækslet.
Fugt en blød klud med vand, og vrid den godt op, og aftør derefter rullerne. Aftør derefter rullerne med en blød og tør klud.
Hvis rullerne og de omgivende område er meget snavsede, skal du rengøre dem ordentligt. Det gør du ved at fugte en blød klud med vand og vride den godt op og derefter aftørre rullerne de beskidte områder. Aftør derefter områderne med en blød og tør klud.
4
Luk forsigtigt fremførerdækslet.
5
Åbn fremføreren.
6
Aftør dokumentfremførerens scanneområde på indføringssiden.
Aftør den tynde glasstrimmel.
Fugt en blød klud med vand, og vrid den godt op, og aftør derefter pladen med den. Aftør derefter pladen med en blød og tør klud. Aftør derefter maskinen med en blød og tør klud.
Vent, indtil fugten er tørret helt væk, inden du fortsætter med det næste trin.
7
Aftør dokumentfremførerens scanneområde på siden med glaspladen.
Aftør den tynde glasstrimmel.
Fugt en blød klud med vand, og vrid den godt op, og aftør derefter pladen med den. Aftør derefter pladen med en blød og tør klud. Aftør derefter maskinen med en blød og tør klud.
Vent, indtil fugten er tørret helt væk, inden du fortsætter med det næste trin.
8
Luk fremføreren forsigtigt.
9
Sæt strømstikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
Tænde for maskinen
Hvis der stadig er striber på originalerne eller papiret, efter at fremføreren er blevet renset
Læg ca. 10 ark i A4-format i fremføreren, og følg denne fremgangsmåde for at udføre <Rens fremfører>. Når der vises en meddelelse, der angiver, at rengøringen er færdig, skal du prøve at bruge fremføreren til at kopiere en original for at kontrollere, om problemet er blevet løst.
Det tager omkring 10 sekunder at rense fremføreren.
7HY0-0FW