Vedligeholdelse

I dette afsnit beskrives vedligeholdelse og administration af maskinen samt regelmæssig rengøring og udskiftning af forbrugsstoffer. Det beskriver også den vedligeholdelsesservice, som Canon leverer. For information for forholdsregler, der skal tages under vedligeholdelse, se Vigtige sikkerhedsanvisninger.
Reservedele til reparationer og tonerpatroner kan fås i en periode på mindst syv (7) år efter, at produktionen af maskinmodellen er ophørt.

Grundlæggende rengøring

 

Udskiftning af forbrugsstoffer

Anden vedligeholdelse og justering

7HY0-0FL