Rengøring af glaspladen

Hvis glaspladen er snavset, scannes originaler muligvis ikke klart, eller originalens format detekteres forkert.
1
Slut for strømmen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
Slukning af maskinen
Kontrollér maskinens betjeningsstatus, før du slukker for strømmen. Du kan slukke for strømmen, selvom maskinen udfører en betjening, men dette kan afbryde betjeningen eller beskadige data.
2
Åbn fremføreren.
3
Aftør den omvendte side af fremføreren og glaspladen.
Fugt en blød klud med vand, og aftør derefter maskinen med den. Aftør derefter maskinen med en blød og tør klud. Vent, indtil fugten er tørret helt væk, inden du fortsætter til det næste trin.
Hvis du ikke kan fjerne snavset
Fugt en blød klud med mildt rengøringsmiddel, og vrid den godt op, og aftør derefter maskinen med den. Aftør derefter maskinen med en blød og tør klud.
4
Luk fremføreren forsigtigt.
5
Sæt strømstikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
Tænde for maskinen
7HY0-0FU