Udskiftning af beholder til overskudstoner

Når beholderen til overskudstoner er næsten er fuld, vises der en meddelelse, der beder dig om at forberede en ny beholder til overskudstoner eller udskifte beholderen til overskudstoner. Forbered en ny beholder til overskudstoner, eller udskift beholderen til overskudstoner i henhold til den viste meddelelse.

Forholdsregler ved udskiftning af beholderen til overskudstoner

Berør ikke kontakterne () inde i maskinen. Dette kan beskadige maskinen.
Du må ikke udskifte beholderen med overskudstoner, før meddelelsen, der beder om udskiftning af beholderen, bliver vist i touchpanelet.
Beholderen til overskudstoner er en beholder til opsamling af ubrugt toner, der er tilbage, når der printeres.
For detaljer om hver meddelelse kan du se Modforholdsregler for hver meddelelse.
For information modelnummeret på beholderen til overskudstoner, se Forbrugsstoffer.
Du kan kontrollere, hvor meget plads der er tilbage i beholderen til overskudstoner.
Tjek af resterende plads i beholder til overskudstoner

Procedure for udskiftning af beholderen til overskudstoner

Ved udskiftning af beholderen til overskudstoner vises proceduren også på skærmbilledet. Kontrollér de oplysninger, der vises på skærmen, og udfør også følgende procedure.
1
Åbn frontdækslet.
2
Åbn venstre dæksel.
3
Fjern affaldstonerbeholderen sammen med det venstre dæksel.
Pas på ikke at vippe beholderen. Hvis du vipper affaldstonerbeholderen, kan du komme til at spilde opsamlet toner.
4
Fjern beholderen til overskudstoner fra beskyttelsesbeholderen.
Beholderen til overskudstoner må ikke demonteres eller ændres.
5
Sæt den nye beholder til overskudstoner på, og luk det venstre dæksel.
6
Luk frontdækslet.
7HY0-0FY