Udskiftning af tonerpatronen

Når toneren er ved at være opbrugt eller er helt opbrugt, vises der en meddelelse, der beder dig om at forberede en ny patron eller udskifte patronen. Forbered en ny tonerpatron, eller udskift patronen i henhold til den viste meddelelse.

Forholdsregler ved udskiftning af tonerpatronen

Berør ikke kontakterne () inde i maskinen. Dette kan beskadige maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du kontakte din forhandler eller servicerepræsentant.
Du må kun udskifte tonerpatroner, når maskinen beder dig om det.
Sørg for at holde tonerpatronen vha. håndtaget.
Undgå at ridse overfladen () på tromlen inde i maskinen eller eksponere den for lys. Rør ikke ved de elektriske kontakter () eller tonerhukommelsen ().
For detaljer om hver meddelelse kan du se Modforholdsregler for hver meddelelse.
For information om produktnumrene på tonerpatronerne, se Forbrugsstoffer.
Du kan kontrollere, hvor meget der i øjeblikket er tilbage af toneren. Tjekker den resterende tonermængde

Procedure for udskiftning af tonerpatronen

Når du udskifter tonerpatronerne, skal du følge instruktionerne i videoen samme med dem, der er skrevet herunder.
1
Åbn frontdækslet.
2
Træk tonerpatronen ud.
3
Tag den nye tonerpatron ud af beskyttelsesbeholderen.
4
Ryst tonerpatronen fem eller seks gange, som vist nedenfor, for at fordele toneren jævnt i patronen, og placer den derefter på en plan overflade.
I dette trin skal du ikke fjerne valsens beskyttelsesdæksel ().
5
Gem valsens beskyttelsesdæksel.
6
Installer tonerpatronen.
Juster tonerpatronen ind efter tonerstyret (), og skub den i åbningen, indtil den stopper.
Vær forsigtig med, at tromledelen ikke går imod mundingens åbning.
Anbring tonerpatronen i den åbning, der er angivet med det passende farvemærkat ().
7
Luk frontdækslet.
7HY0-0FX