Administration af gemte filer

 
Du kan anvende Remote UI til at printe, sende eller slette faxer og I-faxer, der midlertidigt er gemt i fax/I-fax-indbakken.

Administration af dokumenter, der gemmes midlertidigt i boksen til hukommelsesmodtagelse

Du kan printe eller videresende faxer og I-faxer, der midlertidigt er gemt i boksen til hukommelsesmodtagelse, ved hjælp af hukommelsesboksen.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Se modtagne/gemte filer] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Vælg [Boks til huk.modt.], og klik på [Boks til huk.modt.].
Hvis siden til indtastning af en PIN-kode vises, skal du klikke på PIN-koden og klikke på [OK].
4
Vælg dokumentet, og udfør den ønskede handling.
Klik på [Type]-ikonet for at vise detaljerede oplysninger om dokumentet.
Printning af et dokument
Videresendelse af et dokument
Sletning af en fil
Sådan tjekkes I-faxer, der blev opdelt ved modtagelsen
Klik på [Modtagerboks for delte data] på skærmbilledet, der blev vist i trin 3, for at vise en liste med I-faxer, der blev opdelt ved modtagelsen. Modtagelse af I-faxer
Sådan indstilles en PIN-kode for boksen til hukommelsesmodtagelse
Du kan ændre PIN-koden til boksen til hukommelsesmodtagelse ved at klikke på [Indstillinger...] på skærmbilledet, der blev vist i trin 4, og føje et tjekmærke til [Indstil pinkode].
Sådan konfigureres indstillinger for hukommelseslås
Du kan indstille, om du vil modtage faxer og I-faxer i boksen til hukommelsesmodtagelsen ved at klikke på [Indstillinger for hukommelseslås...] på skærmbilledet, der blev vist i trin 4.

Administration af dokumenter, der gemmes midlertidigt i den fortrolige faxboks

Du kan printe eller slette faxer og I-faxer, der midlertidigt er gemt i den fortrolige faxboks.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Se modtagne/gemte filer] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Vælg [Fortrolig faxboks], og klik på nummeret for den ønskede fortrolige faxboks.
Hvis siden til indtastning af en PIN-kode vises, skal du klikke på PIN-koden og klikke på [OK].
Du kan også angive en fortrolig faxboks ved at indtaste dens nummer i [Boksnummer (00-49)] og klikke på [Åbn...].
4
Vælg dokumentet, og udfør den ønskede handling.
Klik på [Type]-ikonet for at vise detaljerede oplysninger om dokumentet.
Printning af et dokument
Sletning af en fil
Sådan ændres indstillingerne for en fortrolig faxboks
Du kan ændre navnet og PIN-koden for den valgte fortrolige faxboks ved at klikke på [Indstillinger...] på det skærmbillede, der blev vist i trin 4.
7HY0-0A4