En meddelelse, hvor du bliver bedt om at kontakte din forhandler eller servicerepræsentant, vises

Hvis maskinen ikke kan fungere korrekt pga. et problem, vises en meddelelse på touchpanelet. Se referencen vedrørende den viste meddelelse.

Når der vises en meddelelse, som beder dig om at kontakte din forhandler eller servicerepræsentant

1
Genstart maskinen.
Tryk på afbryderen for at slukke for strømmen, (Slukning af maskinen), vent i yderligere 10 sekunder, og tænd derefter igen (Tænde for maskinen).
Bemærk, at data, der venter på at blive behandlet, slettes, når du slukker for strømmen.
2
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du forberede følgende oplysninger.
Produktnavn
Din forhandler eller servicerepræsentant, hvor du købte maskinen
Problemet (den specifikke handling, du udførte, og resultatet og symptomet osv.)
Kode, der vises på touchpanelet
Flere koder kan blive vist.
3
Sluk for strømmen til maskinen, træk strømkablet ud, og kontakt din forhandler eller servicerepræsentant.
Rør aldrig ved ledningen med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.
Tag altid fat i selve stikket, når du tager lysnetledningen ud. Hvis du trækker i ledningen, risikerer du, at lederne i ledningen knækker. Hvis det sker, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

Når knappen <Begrænset funktionsstatus> vises

Du kan fortsætte med at bruge maskinen, før problemet er løst, ved at begrænse funktioner.
1
Tryk på <Begrænset funktionsstatus> .
2
Tryk på <Ja> for at genstarte maskinen.
Maskinen genstarter i statussen Begrænset funktionalitet.
Når problemet er løst, vises meddelelsen om, at du skal kontakte din forhandler eller servicerepræsentant, ikke længere nederst til venstre på skærmen.
Funktioner, der er tilgængelige, printningsfunktionen er begrænset:
Fax, Scan, Fjernscanner, Vejledning, Quick-menu, Status Monitor, Remote UI
Funktioner, der er tilgængelige, når scanningsfunktionen er begrænset:
Se gemte filer, Fax/I-fax indbakke, Print, Vejledning, Quick-menu, Status Monitor, Remote UI
Afhængigt af fejlen udføres processen til lagring af systemoplysinnger, efter at fejlen er opstået. Sluk ikke for maskinen, før processen er gennemført.

Når meddelelsen <Denne funktion er i øjeblikket ikke tilgængelig. Du kan anvende andre funktioner fra [Hjem].> vises

Denne meddelelse vises, når du har valgt en begrænset funktion i den begrænsede funktionstilstand, eller hvis print- eller scanningsfunktionen er begrænset. Vælg en anden funktion på <Hjem>-skærmen. Se (Når knappen <Begrænset funktionsstatus> vises) om de tilgængelige funktioner.
7HY0-0J0