Ştergerea informaţiilor de setare pentru utilizatori

Puteţi şterge informaţiile de setare pentru utilizatori care nu mai sunt necesare. Informaţiile de setare pentru utilizatori sunt un tip de tabel care include date despre unde şi ce setări au fost configurate pentru utilizatori. Informaţiile de setare sunt înregistrate automat, iar unele informaţii de setare trebuie şterse manual, deoarece acestea rămân chiar şi după ce un utilizator a fost şters. Pentru a şterge informaţiile de setare pentru utilizatori, conectaţi-vă la IU la distanţă cu privilegii de Administrator.
De asemenea, puteţi stabili să se şteargă automat informaţiile de setare pentru utilizatori atunci când s-a atins cantitatea maximă de informaţii care pot fi înregistrate. <Acţiune când nr. maxim de utilizatori este depăşit>
Pentru informaţii despre cantitatea maximă de informaţii de setare pentru utilizatori care pot fi înregistrate, consultaţi Specificaţii de sistem.
Informaţiile de setare pentru utilizatori pe care le poate lega funcţia de gestionare a informaţiilor de setare pentru utilizatori cu serviciul Autentificare utilizator sunt următoarele:
Informaţiile despre brelocuri (Gestionarea utilizatorilor)
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [User Setting Information Management Service] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Ştergeţi informaţiile de setare pentru utilizatori
Ştergerea informaţiilor de setare pentru toţi utilizatori
Faceţi clic pe [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Ştergerea informaţiilor de setare pentru utilizatori individuali
1
Faceţi clic pe [Select User and Delete Setting Information].
2
Selectaţi caseta pentru utilizatorul ale cărui informaţii de setare doriţi să le ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete]  [Yes].
Ştergerea informaţiilor de setare partajate pentru toţi utilizatori
Faceţi clic pe [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Ştergerea informaţiilor de setare pentru toate grupurile de utilizatori
Faceţi clic pe [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Ştergerea informaţiilor de setare pentru grupuri de utilizatori individuale
1
Faceţi clic pe [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Selectaţi caseta pentru grupul de utilizatori ale cărui informaţii de setare doriţi să le ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete]  [Yes].
Informaţiile de setare modificate pentru utilizatori sunt activate când aparatul este repornit. Poate dura ceva timp până când se şterg vechile informaţii de setare pentru utilizatori. Aşteptaţi puţin şi reporniţi aparatul.
7SAC-08W