<Comun>

Această secţiune descrie setările pentru funcţii precum Setări alimentare hârtie, Setări ieşire hârtie, Setări de imprimare, Setări de scanare şi Generare fişier.
Este posibil ca unele setări să nu se afişeze, în funcţie de configuraţia echipamentelor opţionale instalate pe aparat.
<Selectare auto sursă hârtie>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Puteţi configura sursa de hârtie care va fi utilizată la copiere/imprimare cu opţiunea <Selectare hârtie> setată la <Auto>. Această setare funcţionează şi atunci când hârtia din sursa de hârtie curentă se termină în timpul copierii/imprimării. Selectarea automată a sursei de hârtie adecvate pentru o anumită funcţie
<Comutare metodă alimentare hârtie>
 (Setări/Înregistr.) <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Când utilizaţi în mod regulat hârtie cu sigle cum ar fi anteturi, în timp ce imprimaţi atât pe o faţă cât şi pe două feţe, puteţi seta această setare la <Priorit. faţă tipăr> pentru a imprima prima pagină pe partea frontală atât pentru o faţă, cât şi pentru două feţe, fără a fi nevoie să schimbaţi orientarea hârtiei. Încărcarea hârtiei pretipărite
<Temporizare lucrare suspendată>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Dacă această setare este setată la <Pornit> iar o lucrare este suspendată din cauza lipsei de hârtie etc., aparatul imprimă automat următoarea lucrare după perioada de timp specificată.
<Job Separator Between Jobs>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opţiune vă permite să introduceţi hârtia specificată la pornirea fiecărei lucrări când sunt imprimate consecutiv mai multe lucrări.
<Job Separator Between Copies>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opţiune vă permite să introduceţi hârtia specificată, fiecare număr de seturi de copii pentru a împărţi seturile. Dacă setaţi această opţiune, hârtia este introdusă când se imprimă cu Sortare (Ordinea paginilor).
<Prioritate tipărire>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
O lucrare la care s-a setat o prioritate mai mare, poate fi setată la imprimare după ce se termină lucrarea în procesare curentă.
<Prior. Text/Foto la recun. ca A-N de către ACS>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Puteţi să setaţi calitatea de utilizat când un original este detectat ca fiind alb-negru, cu selectarea automată a culorii.
<Conversie culori cromatice pt. Imprimare două culori>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Puteţi să selectaţi culoarea specificată de utilizat când se imprimă utilizând modul „două culori”, când se imprimă cu negru şi o culoare specificată. Modul „două culori” poate fi setat pentru copiere sau imprimare. Această setare este reflectată atât în modul „două culori” pentru imprimare, cât şi în modul „două culori” pentru copiere.
Toate Culorile Cromatice: Când se specifică culoarea de utilizat pentru toate culorile cromatice în afară de negru din original (sau din datele de imagine).
Numai culori aproximative: Când se utilizează culoarea numai pentru culoarea specificată (sau culoarea aproximativă) şi se utilizează negru pentru toate celelalte culori cromatice din original (sau din datele de imagine).
Exemplu de culori înlocuite şi setări
Când modul „două culori” este specificat pentru un original (sau date de imagine) care include culorile următoare, culorile sunt înlocuite ca mai jos.
Culori incluse în original (sau în datele de imagine): Roşu, portocaliu, albastru, negru
Roşu specificat pentru modul „două culori”
Original (sau date de imagine)
„Toate Culorile Cromatice”
„Numai culori aproximative”
Red
Red
Red
Portocaliu
Red
Red
Albastru
Red
Negru
Negru
Negru
Negru
<Tipărire 2-feţe>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>  <Setări implicite pt. Raport Rezultat>
Puteţi specifica imprimarea pe două feţe pentru imprimarea rapoartelor, cum ar fi trimiterea raportului TX şi a raportului de gestionare a comunicării.
<Ştergere automată Lucrări suspendate>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Dacă această setare este setată la <Pornit> iar o lucrare este suspendată din cauza unui blocaj de hârtie etc., aparatul şterge automat lucrarea după perioada de timp specificată.
<Acţiune când nivelul tonerului rămas este scăzut>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Puteţi să setaţi operaţia de imprimare când tonerul rămas în cartuşul de toner are un nivel scăzut. De asemenea, puteţi să stabiliţi dacă să se afişeze mesajul de înlocuire a tonerului, în partea de jos a ecranului.
<Metodă de revenire după blocaj alimentator>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări scanare>
Puteţi selecta dacă doriţi ca scanarea să înceapă din nou de la prima pagină a originalului sau de la pagina originalului în care scanarea a fost întreruptă dacă survine un blocaj de hârtie în alimentator.
<Prevenire dungi>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări scanare>
Puteţi să stabiliţi dacă să se detecteze şi să se prevină apariţia dungilor când se scanează originalele.
<Prioritate viteză/cal. Imagine pentru scanare A-N>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări scanare>
Puteţi seta dacă prioritatea este acordată vitezei de scanare sau calităţii imaginii când efectuaţi scanarea alb-negru.
<Priorit. vit./cal. imag. pt. scanare de la alimentator>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări scanare>
Puteţi să stabiliţi dacă prioritatea este acordată vitezei de scanare sau calităţii imaginii când originalele se scanează din alimentator.
<Valoare gamma pentru scanări la distanţă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări scanare>
Puteţi seta valoarea gamma de utilizat când scanaţi documentele color în computer cu ajutorul funcţiei Scanare în reţea. Selectaţi valoarea gamma cea mai adecvată setărilor de pe computer pentru a putea imprima documentul cu densitate optimă.
<Conectare automată>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări scanare>
Setaţi această opţiune la <Pornit> pentru a activa automat funcţia scanerului la distanţă atunci când apăsaţi <Scaner> (Ecranul <Acasă>).
<Deconectare automată>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări scanare>
Dacă aparatul este conectat la o reţea care este online, scanarea nu este posibilă cu <Copiere> sau <Scanare şi Stocare>. Dacă setaţi <Deconectare automată> la <Pornit>, aparatul trece automat offline când timpul setat în <Auto Reset Time> din <Preferinţe> (Setări/Înregistrare) s-a scurs.
<Nivel calitate imagine pt compact>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Dacă selectaţi PDF/XPS (Compact) ca format de fişier când utilizaţi <Scanare şi Transmitere> sau <Scanare şi Stocare>, puteţi seta nivelul de calitate a imaginii documentului.
<Setări OCR (Posib. căutare text)>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Dacă selectaţi <OCR (Posib.căutare text)> pentru <PDF>, <XPS>, sau <OOXML> ca format de fişier, puteţi seta setarea Smart Scan (Scanare inteligentă) şi puteţi seta numărul de caractere utilizate pentru Auto (OCR) în Nume fişier. Scanarea inteligentă (Smart Scan) este un mod care determină direcţia textului şi roteşte datele, astfel încât documentul va fi în orientarea corectă atunci când îl vizualizaţi pe un computer. Auto (OCR) în Nume fişier este un mod care utilizează automat primul text scanat de OCR în document ca nume de fişier. Auto (OCR) în Nume fişier se specifică în <Nume fişier> din <Opţiuni> pe ecranul Scanare şi Transmitere. Setarea unui fişier
<Setări Identificare & Ajustare>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Puteţi modifica rata de recunoaştere a desenelor cu linii ale originalului atunci când creaţi un fişier cu grafică generală.
<Setări OOXML>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Puteţi specifica nivelul imaginii de fundal, nivelul de recunoaştere a imaginii color şi recunoaşterea lăţimii liniei imaginii color atunci când creaţi fişiere cu format de fişier Office Open XML.
<Includeţi imaginile de fundal în Fişierul Word>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Când generaţi fişiere Word din originale scanate, puteţi şterge imaginea detectată ca fundal în fişierele Word. Devine mai uşor să editaţi fişierele Word, deoarece imaginile inutile sunt şterse.
<Specificare versiune PDF minimă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Puteţi specifica versiunea minimă de atribuit atunci când generaţi fişiere PDF.
<Formatare PDF în PDF/A>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Puteţi să creaţi fişiere PDF compatibile cu PDF/A-1b. Acest lucru este potrivit pentru stocarea pe termen lung, deoarece garantează că nu se schimbă calitatea vizuală a PDF-ului în funcţie de aparatul sau software-ul de vizualizare.
Această setare este legată de următoarele setări implicite:
<Format fişier> din <Scanare şi Transmitere>
<Format fişier> din <Scanare şi Stocare>
<Format fişier> din <Setări redirecţionare>
<256-biţi Setări AES pentru PDF criptat>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Când generaţi un fişier PDF criptat, puteţi selecta <Acrobat 3.0 sau ulterior/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 sau ulterior/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 sau ulterior/128-bit AES>, sau <Acrobat 10.0 sau echivlnt/256-bit AES> ca nivel de criptare PDF. Dacă doriţi să utilizaţi <Acrobat 9.0 sau echivalent/256-bit AES> în loc de <Acrobat 10.0 sau echivlnt/256-bit AES> ca nivel de criptare, utilizaţi această setare pentru a modifica selecţiile pe care le puteţi face.
<Rotire imagine scanată la Generare PDF>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Operaţiile următoare sunt efectuate când se scanează şi se generează un fişier PDF.
<Pornit>: Datele de generat sunt rotite.
<Oprit>: Datele de generat nu sunt rotite, dar informaţiile pentru rotirea imaginii sunt adăugate la antetul PDF-ului pentru a permite rotirea acestuia într-un program de vizualizare.
<Info. utilizate pt. autentificare server LDAP>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setare metodă autentificare>
Puteţi specifica metoda de autentificare pentru accesarea unui server LDAP.
<Info. utilizate pt. Autentificare Server SMTP>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setare metodă autentificare>
Puteţi specifica metoda de autentificare pentru accesarea unui server SMTP.
<Info.utiliz.pt. transmisie fişiere/Autentificare navigare>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setare metodă autentificare>
Puteţi specifica metoda de autentificare pentru accesarea unui server de fişiere.
7SAC-0F3