Configurarea folosind Ghidul de instalare

Când aparatul este pornit pentru prima oară (Pornirea aparatului), configurarea iniţială a aparatului începe automat. Puteţi regla configurarea de bază necesară pentru a utiliza aparatul. Configuraţi setarea de bază în concordanţă cu fiecare ecran sau faceţi clic pe o legătură pentru a afişa pagina corespunzătoare şi pentru a vedea detalii.
Etapa 1
Specificaţi limba şi aspectul tastaturii.
Selectaţi limba de afişat pe ecrane. În funcţie de limbă, puteţi schimba aspectul tastaturii care este afişată pentru a introduce caractere.
Etapa 2
Verificaţi setările pentru hârtie.
Verificaţi dacă hârtia încărcată în sertare este specificată corect.
Dacă nu sunteţi conectat ca administrator, continuaţi cu Etapa 11.
Etapa 3
Conectaţi-vă ca Administrator.
Efectuaţi o conectare autentificată pentru a configura setările care necesită privilegii de Administrator.
Puteţi să ignoraţi setările care necesită privilegii de Administrator şi să continuaţi cu următoarea etapă apăsând <Ignorare>. În acest caz, continuaţi cu Etapa 11.
Etapa 4
Specificaţi setările de autentificare a utilizatorilor.
Pentru a îmbunătăţi securitatea aparatului, utilizaţi aparatul sub un sistem care utilizează autentificarea utilizatorilor.
Acest aparat este setat să utilizeze autentificarea utilizatorilor ca serviciu de conectare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurarea setărilor de gestionare a autentificării personale.
Etapa 5
Setaţi data şi ora.
Specificaţi data şi ora pentru aparat.
Etapa 6
Setaţi metoda de conectare la reţea.
Specificaţi metoda de conectare a aparatului la o reţea.
Etapa 7
Setaţi adresa IP.
Specificaţi setările pentru conexiunea de reţea.
Etapa 8
Specificaţi setările DNS.
Specificaţi adresa serverului DNS, numele gazdei DNS şi numele domeniului DNS.
Etapa 9
Specificaţi setările Proxy.
Specificaţi setările necesare pentru a utiliza Proxy-ul.
Etapa 10
Specificaţi setările de fax.
Specificaţi setările necesare pentru a utiliza funcţia de fax.
Etapa 11
Efectuaţi reglarea automată a gradaţiei.
Reglaţi gradaţia pentru a imprima clar.
În funcţie de aparat, procedura diferă. Pentru informaţii despre reglarea automată a gradaţiei, consultaţi Ajustarea gradaţiei.
Etapa 12
Imprimaţi un raport.
Puteţi imprima lista utilizatorilor de reţea, lista datelor utilizatorilor de fax şi lista valorilor reglate.
Etapa 13
Finalizaţi Ghidul de instalare.
Când terminaţi Ghidul de instalare, reporniţi aparatul pentru a aplica setările specificate.
Dacă nu utilizaţi Ghidul de instalare, apăsaţi <Sf.ghid pun.în fnc> în Etapa 1.
Puteţi apăsa  (Setări/Înregistr.) pentru a specifica individual setările configurate pe parcursul Ghidului de instalare, mai târziu.

Pornirea Ghidului de instalare mai târziu

Ghidul de instalare nu poate fi pornit în următoarele cazuri.
Dacă sunt setate autentificarea utilizatorului sau autentificarea ID-ului de departament.
Dacă autentificarea ID-ului de departament este setată.
Dacă este efectuată autentificarea cu un card.
 (Setări/Înregistr.) <Setări administrare> <Licenţă/Altele> <Începe Ghid de configurare> <Start>
Dacă porniţi Ghidul de instalare mai târziu şi vă conectaţi ca administrator, Etapa 3 nu va fi afişată. Continuaţi cu Etapa 4.
7SAC-003