Zmiany od Wer. 3.10 do Wer. 3.11

Zmiany w Wersji platformy wer. 3.11 wypisane zostały poniżej. Zawarte na tej liście funkcje i ustawienia mogą nie być dostępne w przypadku niektórych modeli. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz opisy w linkach do każdej zmiany.

Zmiany w funkcjach

Wsparcie dla usługi Uniwersalny wydruk
Do funkcji Wiadomości wizualnej dodano nowe elementy
Zmiany w obsługiwanych systemach operacyjnych

Zmiany w Ustawienia/Rejestracja

Zmiana w opisie konfiguracji <Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się>.

Zmiany w wiadomościach

Dodano wiadomości do usługi Uniwersalny wydruk
7KR1-00S