<Aanpassen beeldkwaliteit>

Geef de beeldkwaliteitaanpassing voor kopiëren en afdrukken op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Autom. gradatieaanpassing>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de gradatie van de afdrukken substantieel afwijkt van het origineel, worden de afdrukken met deze correctie aangepast, zodat die meer op het origineel lijken. Gradatie aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. gradatieaanpassing>
(C5800-serie)
Wanneer <Op groep papiertype> is geselecteerd bij <Aanpassingsniveau>:
Selectie type papier
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer <Volledige aanpassing> is ingesteld:
Papierselectie, <Start afdrukken>, <Start scannen>
Wanneer <Snelle aanpassing> is ingesteld:
<Start>
<Gebruik Aanvoer voor Volledige aanpassing>: Aan, Uit
<Aanpassingsniveau>: <Eenvoudig>, <Op groep papiertype>
<Initialiseren bij gebr. Voll. aanpassing>: <Aan>, <Uit>
<Autom. gradatieaanpassing>
(C3800-serie)
Selectie type papier
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer <Volledige aanpassing> is ingesteld:
Papierselectie, <Start afdrukken>, <Start scannen>
Wanneer <Snelle aanpassing> is ingesteld:
<Start>
<Gebruik Aanvoer voor Volledige aanpassing>*1: Aan, Uit
<Initialiseren bij gebr. Voll. aanpassing>: <Aan>, <Uit>
*1 Dit item verschijnt alleen als de 2-sided Single Pass Feeder is geïnstalleerd.
Voor een automatische aanpassing van de gradatie adviseren wij u om <Volledige aanpassing> te selecteren. Selecteer <Snelle aanpassing> voor een snelle, maar minder uitgebreide aanpassing tussen de periodieke volledige aanpassingen.
Testpagina's worden niet meegeteld bij de paginatotalen voor kopiëren of afdrukken.

<Kleurtooninstellingen auto. corr.> (alleen de C5800-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de afgedrukte kleurtinten aanzienlijk verschillen van het origineel, past deze functie de kleuren aan zodat de afdruk dichter bij het origineel is.

<Corrigeer densiteit>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de densiteit van de afdrukken aanzienlijk afwijkt van het origineel, wordt de scandensiteit hierdoor aangepast aan het origineel. Dichtheid aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Corrigeer densiteit>
<Kopie/Scan. en opslaan (Postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
<Zwart/wit-scan voor Verz./Scan. en Opslaan (Anders dan postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
<Kleurenscan voor Verz./Scannen en Opslaan (Anders dan postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Corrigeer rastering>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de afbeeldinggebieden van het afdrukken een ongelijke densiteit hebben, wordt met deze correctie het afdrukken aangepast zodat de densiteit gelijkmatig is. De ongelijkmatige dichtheid corrigeren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Corrigeer rastering>
Wanneer <Densitometer correctie> is ingesteld:
<Start afdrukken>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer <Visuele correctie> is ingesteld:
<Fijn-aanp.>, <Herstel Initiële inst.>, <Herstel vorige instellingen>, <Afdrukken van proefpagina>
Wanneer <Scannercorrectie> is ingesteld:
Papierselectie*1, <Start afdrukken>, <Start scannen>*1
*1 Wordt mogelijk niet weergegeven op sommige modellen.

<Autom. kleurcorrectie>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de afdrukkleuren overlopen of vervagen, kan er een kleurenmismatch (verkeerde kleurenregistratie) zijn opgetreden. Met deze correctie wordt het afdrukken aangepast, zodat er geen kleurenmismatch optreedt. Kleurcorrectie
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. kleurcorrectie>
<Start>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<Instellingen levendigheid full colour afdr.>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Met deze instelling kunt u kleuren meer verzadigd maken bij het afdrukken in kleur. Kleuren levendiger maken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen levendigheid full colour afdr.>
<Standaard>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
Ja
Ja
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is alleen van kracht voor kopieeropdrachten en afdrukopdrachten van documenten (gescande gegevens) die in postvaksen zijn opgeslagen.

<Fijn-aanpassing zoom>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als het formaat van de gekopieerde afbeelding substantieel afwijkt van het origineel, wordt dat verfijnd aangepast, zodat de afdrukken meer op het formaat van het origineel lijken. Afbeeldingsgrootte aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Fijn-aanpassing zoom>
<X>:
-1,0% tot 0% tot +1,0% (in stappen van 0,1%)
<Y>:
-1,0% tot 0% tot +1,0% (in stappen van 0,1%)
Ja
Ja
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen ditherpatroon>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Stel het ditheringpatroon in om afdrukken te maken met een vloeiende gradatie en met randen. Het rasterpatroon instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen ditherpatroon>
<Patroon 1>, <Patroon 2>, <Patroon 3>, <Patroon 4>
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
-

<Tonervol. gebruikt v. kleurenafdrukk. aanpass> (alleen de C3800-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Door de hoeveelheid toner die wordt gebruikt voor afdrukken in kleur, aan te passen, kunt u mogelijk problemen zoals strepen en onregelmatigheden verminderen. De hoeveelheid toner die wordt gebruikt voor afdrukken in kleur verminderen (alleen de C3800-serie)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tonervol. gebruikt v. kleurenafdrukk. aanpass>
<Uit>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
Ja
Nee
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Kleurbalans> (alleen de C5800-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Met deze instelling kunt u een nauwkeurige aanpassing van de dichtheid en sterkte van de kleurenbalans uit te voeren. Kleurbalans aanpassen (alleen de C5800-serie)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Kleurbalans>
<Gecoat>, <Niet-gecoat>
Ja
Nee
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
Kleurbalans (voor elke kleur): -8 tot 0 tot +8
<Fijn-aanp. densiteit> (voor elke kleur):
<Hoog (Donker vlak)>: -8 tot 0 tot +8
<Medium>: -8 tot 0 tot +8
<Laag (Licht vlak)>: -8 tot 0 tot +8
829A-0LH