Zamenjava vsebnika za odpadni toner

Ko je vsebnik za odpadni toner je skoraj ali popolnoma poln, se prikaže sporočilo, da morate pripraviti nov vsebnik za odpadni toner ali zamenjati vsebnik za odpadni toner. Pripravite nov vsebnik za odpadni toner ali zamenjajte vsebnik za odpadni toner v skladu z navodili v prikazanem sporočilu.
Ne zamenjajte kontejnerja z odpadnim tonerjem prej, preden se na zaslonu na dotik ne izpiše zahteva za zamenjavo.
Vsebnik za odpadni toner je vsebnik za zbiranje neuporabljenega tonerja, ki ostane pri tiskanju.
Za podrobnosti o vsakem sporočilu glejte Ukrepi za posamezno sporočilo.
Navodila za preverjanje številke modela vsebnika za odpadni toner najdete v poglavju Nadomestni deli.
Preverite lahko, koliko prostora je še ostalo v vsebniku za odpadni toner.
Preverjanje količine preostalega prostora v vsebniku odpadnega tonerja

Postopek zamenjave vsebnika za odpadni toner

1
Odprite pokrov odpadnega tonerja.
Ko odpirate pokrov, ga držite na levem robu.
2
Izvlecite vsebnik za odpadni toner.
Ko vsebnik za odpadni toner izvlečete do polovice, pridržite ročico na vrhu in nato popolnoma izvlecite vsebnik.
Vsebnika za odpadni toner ne nagibajte. S tem lahko namreč razlijete toner v vsebniku.
3
Nov vsebnik za odpadni toner odstranite iz škatle.
4
Odstranjeni vsebnik za odpadni toner položite v škatlo.
Vrečko v škatli uporabite za nov vsebnik za odpadni toner. Tesno zavrtite odprtino vrečke tako, da se toner ne more razliti, in nato vstavite vrečko v škatlo.
5
Namestite novi vsebnik za odpadni toner.
Vsebnik za odpadni toner vstavite tako, da je logotip družbe Canon na vrhu vsebnika obrnjen proti zadnjemu delu naprave, in nato potisnite vsebnik, da ga namestite.
Vsebnik za odpadni toner potisnite so skrajnega položaja. Če vsebnika za odpadni toner ne namestite pravilno, lahko zaklop vsebnika ostane odprt, ko odstranite vsebnik za odpadni toner, zato se toner lahko raztrese.
6
Zaprite pokrov odpadnega tonerja.
Rabljenega tonerja ne morete ponovno uporabiti. Ne mešajte rabljenega in novega tonerja.
Izrabljen vsebnik za odpadni toner bo prevzel pooblaščeni lokalni prodajalec ali zastopnik servisa.
8376-01F