<Preverite način vzdrževanja>

Za informacije o zamenjavi potrošnega materiala in odstranitvi zagozdenega papirja Si oglejte vzorčni videoposnetek.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Zamenjajte kartušo s tonerjem>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Preverite način vzdrževanja>
Predvaja vzorčni videoposnetek, ki razlaga način zamenjave kartuš s tonerjem. Ta vzorčni videoposnetek lahko predvajate, tudi če zamenjava ni potrebna, tako da vam je postopek jasen vnaprej.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Zamenjajte kartušo s tonerjem>
Prikaže način zamenjave kartuše s tonerjem
Da
Da
Ne
Ne

<Zamenj. kontejner za odpadni toner>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Preverite način vzdrževanja>
Predvaja vzorčni videoposnetek, ki razlaga način zamenjave vsebnika odpadnega tonerja. Ta vzorčni videoposnetek lahko predvajate, tudi če zamenjava ni potrebna, tako da vam je postopek jasen vnaprej.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Zamenj. kontejner za odpadni toner>
Prikaže način zamenjave vsebnika odpadnega tonerja
Da
Da
Ne
Ne

<Vložite sponke (Sponke)>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Preverite način vzdrževanja>
Predvaja vzorčni videoposnetek, ki razlaga način nalaganja sponk. Ta vzorčni videoposnetek lahko predvajate, tudi če zamenjava ni potrebna, tako da vam je postopek jasen vnaprej.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Vložite sponke (Sponke)>
Prikaže način zamenjave kartuše s sponkami
Da
Da
Ne
Ne

<Zamenjajte bobensko enoto>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Preverite način vzdrževanja>
Predvaja vzorčni videoposnetek, v katerem je prikazan postopek zamenjave bobenskih enot. Ta vzorčni videoposnetek lahko predvajate, tudi če zamenjava ni potrebna, tako da vam je postopek jasen vnaprej.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Zamenjajte bobensko enoto>
Prikaže način zamenjave bobenske enote
Da
Da
Ne
Ne

<Zamenjajte fiksirni sklop>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Preverite način vzdrževanja>
Predvaja vzorčni videoposnetek, v katerem je prikazan postopek zamenjave fiksirnega sklopa. Ta vzorčni videoposnetek lahko predvajate, tudi če zamenjava ni potrebna, tako da vam je postopek jasen vnaprej.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Zamenjajte fiksirni sklop>
Prikaže način zamenjave fiksirnega sklopa
Da
Da
Ne
Ne

<Zamenjajte komplet za vzdrževanje ADF>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Preverite način vzdrževanja>
Predvaja vzorčni videoposnetek, v katerem je prikazan postopek zamenjave kompleta za vzdrževanje SPD-ja. Ta vzorčni videoposnetek lahko predvajate, tudi če zamenjava ni potrebna, tako da vam je postopek jasen vnaprej.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Zamenjajte komplet za vzdrževanje ADF>
Prikaže zaslon za vzdrževanje za zamenjavo kompleta za vzdrževanje SPD-ja
Da
Da
Ne
Ne

<Odstranite zagozdeni papir (Primer)>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Preverite način vzdrževanja>
Predvaja vzorčni videoposnetek, ki razlaga način odstranjevanja zagozdenega papirja. Ta vzorčni videoposnetek lahko predvajate, tudi če papir ni zagozden, tako da vam je postopek jasen vnaprej.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Odstranite zagozdeni papir (Primer)>
Prikaže način za odstranitev zagozdenega papirja
Da
Da
Ne
Ne
8376-0J3