<Vzdrževanje>

Določite nastavitve za funkcijo naprave za samodejno čiščenje.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Čiščenje notranjosti glavne enote>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Če so na natisnjenem papirju proge ali če del slike manjka, izvedite postopek <Čiščenje notranjosti glavne enote>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čiščenje notranjosti glavne enote>
Začni čiščenje
Da
Da
Ne
Ne

<Čiščenje podajalnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Če se na originalih, optično prebranih prek podajalnika, ali na natisnjenem papirju pojavijo črte, izvedite <Čiščenje podajalnika>. Čiščenje podajalnika
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čiščenje podajalnika>
Začni čiščenje
Da
Da
Ne
Ne

<Preverite način vzdrževanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Za informacije o zamenjavi potrošnega materiala in odstranitvi zagozdenega papirja Si oglejte vzorčni videoposnetek.

<Inicializacija po zamenjavi delov>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Po zamenjavi delov morate tiskalnik inicializirati. Tiskalnik mora inicializirati za vsak zamenjan del.
8376-0J2