<Privzete nastavitve za izpis poročila>

Določite privzete nastavitve, ki se uporabljajo za tiskanje poročil, kot sta poročilo o oddaji in poročilo o upravljanju komunikacije.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<2-stransko izpisovanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>  <Privzete nastavitve za izpis poročila>
Določite, ali bo poročilo natisnjeno na obeh straneh papirja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<2-stransko izpisovanje>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
8376-0JA