<Nastavitve funkcije>

Določite nastavitve funkcij za kopiranje, tiskanje, faksiranje in druge postopke.

<Skupno>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>
Določite nastavitve, ki so skupne vsem funkcijam, kot so nastavitve podajanja papirja, nastavitve izhoda papirja, nastavitve tiskanja, nastavitve optičnega branja in ustvarjanje datoteke.

<Kopiranje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>
Določite nastavitve za funkcijo kopiranja.

<Tiskalnik>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>
Določite nastavitve za funkcije tiskalnika.

<Oddaja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>
Določite nastavitve za funkcijo pošiljanja.

<Sprejem/Posredovanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>
Določite nastavitve za funkcije prejemanja in posredovanja.

<Shrani/Dostop v datoteke>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>
Določite nastavitve, ki se uporabljajo za shranjevanje optično prebranih izvirnikov ali uporabo shranjenih datotek.

<Izpis>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>
Določite nastavitve za funkcijo tiskanja.
8376-0J5