<Skupno>

Določite nastavitve, ki so skupne vsem funkcijam, kot so nastavitve podajanja papirja, nastavitve izhoda papirja, nastavitve tiskanja, nastavitve optičnega branja in ustvarjanje datoteke.

<Nastavitve dodajanja papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>
Določite nastavitve za podajanje papirja, ki se uporabljajo za vse funkcije.

<Nastavitve odlaganja papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>
Določite nastavitve za izhod papirja, ki se uporabljajo za vse funkcije.

<Nastavitve izpisovanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>
Določite nastavitve tiskanja, ki se uporabljajo za vse funkcije.

<Nastavitve skeniranja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>
Določite nastavitve optičnega branja, ki se uporabljajo za vse funkcije.

<Generiranje datoteke>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>
Določite nastavitve za ustvarjanje datoteke, ki se uporabljajo za vse funkcije.

<Nastavitev metode overovitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>
Določite nastavitve za načine preverjanja pristnosti, ki se uporabljajo za vse funkcije.
8376-0J6