Pripomoček

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Inicial. shrambe PCL>*1
<Yes>, <No>
Da
Da
Ne
Ne
<Inicial. shrambe PS>*1
<Yes>, <No>
Da
Da
Ne
Ne
<Ponastavitev tiskalnika>
<Yes>, <No>
Da
Da
Ne
Ne
*1 Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
8376-0K0