<Tiskalnik>

Določite nastavitve za funkcije tiskalnika.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Izdelava poročila>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Za nastavitve naprave lahko natisnete poročila.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izdelava poročila>

<Nastavitve tiskalnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Določite nastavitve tiskalnika.
Za dodatne informacije glejte Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II)).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Upor. nastavitve>
<UFR II>
<PCL>
<PS>*1
<Obdelava slik>
<PDF>
<XPS>
<Pripomoček>
*1 Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.

<Omejitev uporabe tiskalnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Da>, lahko omejite opravila iz gonilnika tiskalnika.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev uporabe tiskalnika>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
Če je izbrana možnost <Da>:
<Izberite opravila za Omogoči>: <Rezervirana opravila>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings

<PDL Izbira (Plug and Play)>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Izberite privzeti opisni jezik strani (PDL)
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<PDL Izbira (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Faks>*1, <PCL6 (V4)>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
*1 Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.

<Način podaj. pap. za opravila goniln. tisk. z VN podst.>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Pri tiskanju opravila, ko je kot vir papirja določen večnamenski pladenj, lahko določite, ali želite pri tiskanju opravila dati prednost nastavitvam gonilnika tiskalnika ali nastavitvam papirja v napravi. Če ste predhodno dali prednost nastavitvam v napravi, nastavite način podajanja papirja, ko je v večnamenskem pladnju nastavljen papir poljubne velikosti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način podaj. pap. za opravila goniln. tisk. z VN podst.>
<Način A (Prednost nast. gon. tiskaln.)>, <Način B (prilag., če je izbr. polj. vel.)>, <Nač. C (Pod. samo pri ujem. pap.)>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ko so izpolnjeni naslednji pogoji, lahko s pritiskom <Zač. spr. pap. v VN podstavku> na zaslonu za izbiro papirja <Kopiranje> in <Dostop v shr. datoteke> spremenite velikost/vrsto papirja, ki ga želite naložiti iz večnamenskega pladnja:
Če je na večnamenskem pladnju naložen papir
Če je ta nastavitev nastavljena na <Način A (Prednost nast. gon. tiskaln.)>
Če je <Privzete nastavitve večnam. podstavka> nastavljena na <Uporabi prednastavljeno>
Če se velikost papirja, določena v gonilniku tiskalnika, močno razlikuje od velikosti papirja, ki je nastavljena v večnamenskem pladnju, se prikaže sporočilo o napaki.
Ko je za <Način A (Prednost nast. gon. tiskaln.)> nastavljen papir poljubne velikosti, upoštevajte naslednje.
Ko tiskate na ovojnice, v gonilniku tiskalnika ne pozabite navesti vrste papirja. Če to ni določeno, tiskanje morda ne bo izvedeno.
Če pri tiskanju na drugo vrsto papirja vrsta papirja ni določena, lahko pride do zagozdenja papirja ali druge težave.

<Nastavitve dolžine zavihka kuverte (Nagagata 3)>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Če na večnamenski podstavek naložite ovojnice Nagagata 3 v pokončni postavitvi (zavihek je na oddaljenejši strani), lahko nastavite dolžino zavihka.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve dolžine zavihka kuverte (Nagagata 3)>
od 0 do 30,0 mm
Da
Da
Ne
B
Settings for Printer Settings
Če želite spremeniti to nastavitev, mora biti možnost <Način podaj. pap. za opravila goniln. tisk. z VN podst.> nastavljena na <Način A (Prednost nast. gon. tiskaln.)>.
Ta nastavitev se uporablja v teh primerih.
Če je v gonilniku tiskalnika nastavljena ovojnica Nagagata 3
Če je ob pošiljanju opravila iz gonilnika tiskalnika večnamenski podstavek nastavljen kot vir papirja
Če je možnost <Način podaj. pap. za opravila goniln. tisk. z VN podst.> nastavljena na <Način A (Prednost nast. gon. tiskaln.)>

<Nastavitve gesla PS>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Določite lahko geslo, ki omejuje uporabo nadzornega ukaza, ki ga pripravi tiskalnik PS.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve gesla PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Ne
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> je geslo, ki omogoča spremembe v sistemskem parametru, <StartJob Password> pa je geslo, ki omogoča izvedbo operatorja startjob, exitserver. Za dodatne informacije preglejte specifikacije jezika PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Nastavite lahko vir papirja, ki se uporablja za ukaz PCL5 PaperSource.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način podajanja papirja pri uporabi emulacije PCL>
<Način 0>, <Način 1>, <Način 2>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če želite podrobnosti o nastavitvi, glejte Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II)).
8376-0JJ