<Izpis>

Določite nastavitve za funkcijo tiskanja.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Prisilno zadržanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite nastavitve za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov. Konfiguriranje nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prisilno zadržanje>
<Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Veljavno/Neveljavno>, <Registracija>, <Podrobn./Sprem.>, <Brisanje>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Trajanje hrambe opravila>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite časovno obdobje za shranjevanje opravil.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Trajanje hrambe opravila>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 ur, 1, 2, 3 dni
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Izbris opravila po izpisu>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite izbrisati opravila po tiskanju.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbris opravila po izpisovanju>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Omogoči samo kodirana opravila izpisovanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Napravo lahko nastavite samo na sprejem kodiranih zaščitenih izpisov z računalnikov.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omogoči samo kodirana opravila izpisovanja>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Vklj. domene kot pogoja za prepoznavo uporabnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite tiskalna opravila uporabnika prijave določiti glede na »uporabniško ime + ime domene« ali samo »uporabniško ime«. Če tiskalna opravila odvisno od okolja niso pravilno opredeljena kot Moja opravila, jih je mogoče pravilno opredeliti kot opravila uporabnika prijave tako, da izberete <Ne> in izključite »ime domene«.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Vklj. domene kot pogoja za prepoznavo uporabnika>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Prikaz drugih opravil uporabnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite prikazati opravila uporabnikov, ki niso pooblaščeni uporabnik.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prikaz drugih opravil uporabnika>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Prepoved brisanja drugih opravil>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite dovoliti, da se opravila uporabnikov, ki niso pooblaščeni uporabnik, lahko izbrišejo, ko so prikazana opravila uporabnikov, ki niso pooblaščeni uporabnik.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prepoved brisanja drugih opravil>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Razlikovanje za črke za uporabniško ime>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite napravo nastaviti tako, da bo pri uporabniških imenih razlikovala velike in male črke.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Razlikovanje za črke za uporabniško ime>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev velja za celotna uporabniška imena, vključno z imeni domen.
Priporočamo, da se to nastavi skupaj z možnostjo <Kontrola uporabnikov> v <Upravljanje overovitve> <Razlikovanje za črke za uporabniško ime> <Nastavitve kontrole>.

<Nastavitve prikaza seznama opravil>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite vrste opravil, ki jih želite vključiti na seznam opravil, in vrsto opravil, ki jo želite izbrati za privzeto.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve prikaza seznama opravil>
<Osebno>: <Da>, <Ne>
<V souporabi>: <Da>, <Ne>
<Skupina>: <Da>, <Ne>
Ko sta dve ali več možnosti Osebno/Skupna raba/Skupina nastavljene na <Da>:
<Osebno>, <V souporabi>, <Skupina>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Možnosti <Da> za <Skupina> ne morete določiti samo v <Nastavitve prikaza seznama opravil>. Možnosti <Osebno> ali <V souporabi> morata biti prav tako nastavljeni na <Da>.

<Nastavitve opozorila za zadržana opravila>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite način pošiljanja opozoril o zadržanih opravilih.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve opozorila za zadržana opravila>
<Prikaz opozorila na zaslonu s seznamom opravil>: <Da>, <Ne>
<Prikaz opozorila ob začetku izpisovanja>: <Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Če so vključena opravila izpisovanja z izbranim številom strani ali z več stranmi>: <Da>, <Ne> (od 1 do 100 do 9999)
<Če so vključena 1-stranska opravila izpisovanja>: <Da>, <Ne>
<Če so vključena barvna opravila izpisovanja>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve PIN za Zaščiteni izpis>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
S funkcijo za varno tiskanje lahko nastavite, da se pri tiskanju, prikazovanju slik ali brisanju zahteva vnos kode PIN.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve PIN za Zaščiteni izpis>
<Zahtevaj PIN za izpisovanje/prikaz uporabniških opravil>: <Da>, <Ne>
<Zahtevaj PIN za izbris opravila>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Za funkcijo šifriranega varnega tiskanja lahko nastavite, da je pri brisanju treba vnesti kodo PIN. Poleg tega je treba vnesti kodo PIN za tiskanje dokumenta/prikaz predogleda ne glede na vrednosti, določene v <Zahtevaj PIN za izpisovanje/prikaz uporabniških opravil>.

<Omogoči funkcijo samodejnega izpisovanja ob prijavi>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Nastavite lahko, ali želite, da se izvede samodejno vsiljeno tiskanje zadržanih opravil, ko se prijavi posamezen uporabnik.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omogoči funkcijo samodejnega izpisovanja ob prijavi>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev je onemogočena, če določite katero koli od naslednjih nastavitev.
Možnost <Uporabi overovitev uporabnika> je nastavljena na <Ne>
Možnost <Omogoči uporabo osebnih nastavitev> je nastavljena na <Ne>
Možnost <Uporabi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> je nastavljena na <Da>
Možnost <Omogoči samo kodirana opravila izpisovanja> je nastavljena na <Da>
Za <Osebno> za <Nastavitve prikaza seznama opravil> je izbrana možnost <Ne>.
Za <Prikaz opozorila ob začetku izpisovanja> za <Nastavitve opozorila za zadržana opravila> je izbrana možnost <Da>.
Če to nastavitev spremenite iz <Ne> v <Da>, je možnost <Samodejni izpis uporabniških opravil ob prijavi> samodejno nastavljena na <Da> za vse uporabnike. To pomeni, da bodo opravila uporabnikov samodejno natisnjena, ko se prijavijo, pri tem pa jim ne bo treba spreminjati nobenih nastavitev.

<Samodejni izpis uporabniških opravil ob prijavi>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Nastavite lahko, ali želite samodejno tiskati zadržana opravila po prijavi Samodejno tiskanje zadržanih dokumentov za vsiljeno tiskanje po prijavi
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Samodejni izpis uporabniških opravil ob prijavi>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
Ne
Ta nastavitev je onemogočena, če določite katero koli od naslednjih nastavitev.
Možnost <Uporabi overovitev uporabnika> je nastavljena na <Ne>
Možnost <Omogoči funkcijo samodejnega izpisovanja ob prijavi> je nastavljena na <Ne>
Možnost <Omogoči uporabo osebnih nastavitev> je nastavljena na <Ne>
Možnost <Uporabi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> je nastavljena na <Da>
Možnost <Omogoči samo kodirana opravila izpisovanja> je nastavljena na <Da>
Za <Osebno> za <Nastavitve prikaza seznama opravil> je izbrana možnost <Ne>.
Za <Prikaz opozorila ob začetku izpisovanja> za <Nastavitve opozorila za zadržana opravila> je izbrana možnost <Da>.
Če možnost <Omogoči funkcijo samodejnega izpisovanja ob prijavi> spremenite iz <Ne> v <Da>, je ta nastavitev samodejna nastavljena na <Da>.
8376-0KU