<Nastavitve dostopa do shranjenih datotek>

Določite skupne nastavitve, ki se uporabljajo za uporabo shranjenih datotek.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Registr./Sprememba nastavitev Priljubljeno>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve dostopa do shranjenih datotek>
Pogosto uporabljene nastavitve lahko registrirate na gumb naprave za poznejšo uporabo pri tiskanju. Gumbu lahko dodelite tudi poljubno ime in preverite registrirane nastavitve. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
Pri registraciji nastavitev
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registr./Sprem. nastavitev Priljubljeno>
<Registracija>, <Preimeno vanje>, <Brisanje>, <Preverj. vsebine> (<M1> do <M9>)
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings

<Sprememba privzetih nastavitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve dostopa do shranjenih datotek>
Za funkcijo <Dostop do shranjenih datotek> lahko spremenite nastavitve, ki so shranjene kot privzete.
Pri registraciji nastavitev
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprem. privzetih nastavitev>
<Registracija>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
8376-0KL