<Mrežne nastavitve>

Določite nastavitve omrežja, ki se uporabljajo za shranjevanje optično prebranih izvirnikov ali uporabo shranjenih datotek.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Nastavitve omrežnega prostora>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>
Kot zunanjo referenco lahko registrirate Izpopolnjeni prostor druge naprave iz serije imageRUNNER ADVANCE ali strežnik Windows. Povezovanje z drugimi napravami
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve omrežnega prostora>
<Registracija> (<Ime>, <Protokol>, <Lokacija>), <Sprememba> (<Ime>, <Protokol>, <Lokacija>), <Podrob.>, <Brisanje>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Protokol za Zunanjo referenco>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>
Izberete lahko protokol, ki ga želite uporabiti pri dostopanju do Izpopolnjeni prostor druge naprave imageRUNNER ADVANCE ali strežnika Windows, ki se odpira navzven. Povezovanje z drugimi napravami
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Protokol za Zunanjo referenco>
<SMB>: <Da>, <Ne>
<WebDAV>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potrditev TLS certifikata za Omrežni dostop>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>
Pri dostopanju do Izpopolnjeni prostor druge naprave imageRUNNER ADVANCE ali strežnika Windows lahko preverite, ali je strežniški certifikat TLS veljaven. Preverite lahko veljavnost certifikata in zanesljivost verige certifikatov ter tudi CN (običajno ime). Povezovanje z drugimi napravami
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrditev TLS certifikata za Omrežni dostop>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Dodaj post. za preverjanje>: <CN>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Metoda izbira osebne mape>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Mrežne nastavitve>
Osebna mapa je mapa posameznika, ki jo lahko uporablja uporabnik, prijavljen z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti. Mape v skupni rabi in datotečne strežnike je mogoče določiti kot osebne mape. Konfiguracija osebnih map
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Metoda izbira osebne mape>
<Domača datoteka>, <Registracija za posameznega uporabnika>, <Uporabite strežnik za prijavo>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Domača datoteka>:
<Nastavitev>, <Up.pod.za over. za posam. upor.>
<Nastavitev>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Ime gostitelja>, <Pot mape>
Če je izbrana možnost <Uporabite strežnik za prijavo>:
<Up.pod.za over. za posam. upor.>
Osebna mapa je mapa, ki se uporablja na naslednjih zaslonih.
<Skeniranje in oddaja>
<Mreža> v <Skeniranje in shranjevanje>
<Mreža> v <Dostop do shranjenih datotek>
8376-0KR