<Kontrola uporabnikov>

Določite nastavitve za upravljanje uporabnikov naprave.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Upravljanje overovitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>
Določite nastavitve za upravljanje uporabnikov naprave z aplikacijo za preverjanje pristnosti.

<Nastavitve podatkov o upravitelju sistema>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>
Določite podatke o upravitelju sistema za napravo. Spreminjanje ID-ja in kode PIN skrbnika sistema
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve podatkov o upravitelju sistema>
<Sistemska kontrolna ID>: 7654321 (največ sedem znakov)
<Sistemska kontrolna PIN>: 7654321 (največ sedem znakov)
<Ime upravitelja sistema>
<E-poštni naslov>
<Kontaktna informacija>
<Opomba>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings

<Kontrolna ID oddelka>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>
Izberite, ali želite upravljati uporabnike v skupinah, tako da uporabnike dodelite ID-jem oddelkov. Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Kontrolna ID oddelka>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Registr. PIN>
<Registracija>, <Sprememba>, <Brisanje>, <Omejitev funkcij>*1
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
Če je izbrana možnost <Registracija>/<Sprememba>:
<ID oddelka>, <PIN>, <Vklop/izklop omejitve in Nast. omej. strani>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
Če je izbrana možnost <Vklop/izklop omejitve in Nast. omej. strani>:
<Skupna omejitev izpisov>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Skupna omejitev barv. izpisov>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Skup. omej. črno-belega izpis.>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
Če je izbrana možnost <Nastavitev omej. kopir.>:
<Omejitev barvn. kopiranja>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Omejitev črno-belega kop.>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
Če je izbrana možnost <Nastavitev omej. skenir.>:
<Omejitev barvn. skeniranja>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Omej. za črno-belo skenir.>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
Če je izbrana možnost <Nast. podrobn. omej. izpisov.>:
<Omejitev barvn. izpisovanja>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
<Omejitev črno-belega izpis.>: <Da>, <Ne>
Omejitev števila strani (0 do 999.999)
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Skupno število strani>
<Izbris>, <Izpis seznama>, <Izbris števcev>, <Velik2 Nadz. števca>
Ne
Ne
Da
Ne
<Omogoči izpis opravil z neznanimi ID>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Omogoči dalj. skeniranje opravil z neznanimi ID>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Omogoči črno-belo kopiranje/tiskanje>*1
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Omogoči črno-bela opravila tiskalnika>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
*1 Označuje elemente, ki so prikazani samo, če se za prijavo uporablja preverjanje pristnosti DepartmentID.
8376-0L1