Güvenilirlik

Bu bölümde, makinenin daha kolay ve iç rahatlığıyla nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Kaydedilmiş Faks Kopyalarını Yönetme (Gönderilen Faksların Görüntülerini Otomatik Olarak Kaydetme)
İletişim Yönetimi Raporlarını Sayısallaştırma ve Yönetme
Gönderilen faksları sayısallaştırıp kaydedebilir ve belirtilen klasörde otomatik olarak saklayabilirsiniz. Gönderme ile ilgili bilgiler otomatik olarak dosya adına eklenerek faksları etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanır.
Gönderme ve alma günlük kayıtlarını (iletişim yönetimi raporları) yazdırmaya ek olarak bunları CSV dosyası olarak da kaydedip bilgisayarınızda yönetebilirsiniz.
Taradıktan Sonra Orijinallerin Unutulmasını Önleme
Dokunmatik Panel Ekranında Bakım Prosedürlerini Onaylama (Videolar)
Bir orijinali plaka camına yerleştirerek almayı unutursanız bir hata sesi ve dokunmatik paneldeki bir mesajla bilgilendirilirsiniz. Ayrıca bir gösterge, besleyici ile tarama sırasında ve sonrasında sizi bilgilendirerek orijinalleri unutmamanıza yardımcı olacaktır.
Dokunmatik panel ekranında videolar izleyerek sarf malzemelerini yenileme ve temizlik prosedürlerini doğrulayabilirsiniz.
8377-0S2