Dosya Adı Ayarlama

Taranan belge, dosya adı otomatik atanmış olarak gönderilir/kaydedilir. İçeriklerinin adından tahmin edilebileceği şekilde belgelerin adlarını değiştirmek istiyorsanız, taramadan önce aşağıdaki ayarları belirleyin.
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Tara ve Gönder> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Tarama Temel Özellikleri ekranında hedefi belirleyin. Tarama Temel Özellikleri Ekranı
4
Tarama ayarlarını gerektiği gibi belirtin. Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler
5
<Seçenekler>  <Dosya Adı> seçeneklerine basın.
6
<Dosya Adı> seçeneğine basın, dosya adını girin ve ardından <Tamm> seçeneğine basın.
Belge adında "\", "/", ":", "*", "?", "<", ">" veya "|" gibi karakterler kullanıyorsanız, dosyayı bu tür karakterleri algılamayan işletim sistemlerinde çalışan dosya sunucularına gönderemezsiniz.
7
<Tamm>  <Kapat> seçeneklerine basın.
8
 (Başlat) tuşuna basın.
Orijinaller taranır ve gönderme/kaydetme başlar.
E-postayla belge gönderirken, bu "girilen dosya adı_sayfa numaraları (üç haneli).dosya uzantısı", (ör. "iş günlüğü_001.jpg.") biçiminde dosya adı atanmış olarak gönderilir. Bir dosya adı girmezseniz, biçim "İş numaraları (dört haneli)_sayfa numaraları (üç haneli).dosya uzantısı" şeklinde olur.
Belgeyi bir dosya sunucusuna kaydederken, bunu "girilen dosya adı_dosyanın kaydedildiği yıl, ay, gün saat, dakika ve saniye (14 haneli).dosya uzantısı adı" (ör. "iş günlüğü_ 20151030133541.jpg.") biçiminde dosya adı atanmış olarak kaydedilir. Bir dosya adı girmezseniz, dosya adı "dosyanın kaydedildiği yıl, ay, gün saat, dakika ve saniye (14 haneli).dosya uzantısı adı" biçiminde olur.
Bir onay işareti eklemek üzere <Dosy Adındn Trh/İş No.'sunu Çıkar> seçeneğine bastığınızda, dosya adından tarih/saat ve iş numarası çıkarılır.
Dosyayı bir dosya sunucusuna kaydediyorsanız, bir dosya formatı belirlerken <Sayfalara Böl> seçeneğini belirlediğinizde dosya adının sonuna bir sayfa numarası (beş haneli) eklenir.
Dosya adı olarak kullanmak için belgeden metin bloğu alma
<Dosya Format> öğesinde <PDF>, <XPS> veya <OOXML> seçeneği için <OCR (Metin Aranabilir)> öğesini ayarlar ve sonra <Dosya Adı> için <Oto (OCR)> seçeneğine basarsanız orijinaldeki metin alınır ve otomatik olarak <Dosya Adı> bölümüne girilir. Alınabilecek maksimum karakter sayısı <OCR (Metin Aranabilir) Ayarları> öğesi için <Max Number of Characters for File Name> öğesinde ayarlanabilir.
<Şifrele> ve <Oto (OCR)> öğelerini aynı anda ayarlayamazsınız.
Dosya adını manüel olarak girer ve <Oto (OCR)> öğesini ayarlarsanız, alınan metin dosya adının sonuna eklenir. Karakter sınırının üzerindeki karakterler kesilir.
Uzak UI’dan bir dosya adını düzenleme
<Dosya Adı> öğesinin <Sık Kullanılan Ayarlar> olarak ayarlandığı bir durumda dosya adı kaydederseniz, dosya adını Uzak UI’dan düzenleyebilirsiniz.
Uzak UI’yi başlatın  [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın  [Function Settings]  [Send] [Sık Kullanılan Ayarlar] seçeneğine basın
<Oto (OCR)> ile oluşturulan dosya adı aşağıdaki öğelerde gösterilmez:
Gönderim işi durumu (durum ekranı (dokunmatik panel ekranın alt kısmında))
TX Raporu
İş günlüğünde <Dosya Adı>
8377-09S