<Kağıt Besleme Ayarları>

Tüm fonksiyonlar için ortak olan Kağıt Besleme Ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Kağıt Kaynağı Oto Seçimi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kağıt Besleme Ayarları>
<Kağıt Seç> ayarı <Oto> yapılmışken kopyalama/yazdırmada kullanılacak kağıt kaynağını yapılandırabilirsiniz. Bu ayar, kopyalama/yazdırma sırasında mevcut kağıt kaynağında kağıt tükendiği zaman da çalışır. Belirli Bir Fonksiyon İçin Uygun Kağıt Kaynağını Otomatik Olarak Seçme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kağıt Kaynağı Oto Seçimi>
<Kopya>, <Yazıcı>, <Saklanan Dosyalara Erişim>, <Al/Faksla>, <Diğer>
Evet
Evet
Evet
B
Settings/Registration Basic Information
<ÇA Tepsi>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
B
Settings/Registration Basic Information
Diğer kağıt kaynakları: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopya>: <Rengi Dikkate Al>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopya>: <Kağıt Tipini Dikkate Alın>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
B
Settings/Registration Basic Information
<Yazıcı>: <Grup Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
B
Settings/Registration Basic Information

<Renge Göre Kağıt Kaynağı Oto Seçimi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kağıt Besleme Ayarları>
Kopyalarken kullanılacak kağıt kaynağı <Renk Seç> altındaki ayara göre otomatik olarak ayarlanır. Orijinal <Oto (Renkli/S&B)> ayarıyla taranmışsa, tarama için seçilen renk modu kullanılır.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Renge Göre Kağıt Kaynağı Oto Seçimi>
<ÇA Tepsi> ve diğer kağıt kaynakları: <Renkli>, <SB>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<SB> dışında bir ayar <Renkli> için ayarlanmıştır.
Bu ayar yalnızca kopyalama için geçerlidir.
Bu ayar yalnızca <Kağıt Kaynağı Oto Seçimi> kısmındaki <Rengi Dikkate Al> seçeneği <Açık> olarak ayarlandığında geçerlidir.
Aşağıdaki durumlarda, kopyalama sırasında belirtilen renk moduna bakılmaksızın <Renkli> altında ayarlanan kağıt kaynağı otomatik olarak seçilir.
<Farklı Boyutlu Orijinaller> ve <İş Oluşturma> birlikte ayarlandığında

<Kağıt Besleme Yöntemini Değiştir>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kağıt Besleme Ayarları>
Antetli kağıt gibi logoları olan kağıtlar hem tek hem de iki yönlü yazdırılarak düzenli olarak kullanılıyorsa tek ve iki yönlü baskıların her ikisi için de kağıt yönünü değiştirmeden ilk sayfayı ön yüze yazdırmak için bu ayarı <Baskı Tarafı Önclğ> yapabilirsiniz. Önceden Yazdırılmış Kağıdı Yükleme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kağıt Besleme Yöntemini Değiştir>
<ÇA Tepsi> ve diğer kağıt kaynakları: <Hız Önceliği>, <Baskı Tarafı Önclğ>
Evet
Evet
Evet
B
Settings/Registration Basic Information
<Baskı Tarafı Önclğ> ayarı yapılmış kağıt kaynakları için Otomatik Kağıt Seçimi (<Kağıt Seç> kısmında <Oto>) ve <Kağıt Kaynağı Oto Seçimi> ayarları devre dışı bırakılır. Tek yönlü baskı gerçekleştirirken baskı hızı aynı zamanda daha yavaş olur.
<Baskı Tarafı Önclğ> yalnızca iki yüzüne de yazdırılabilen kağıt ayarlandığında etkinleştirilir (2 Taraflı Kopyalama/2 Taraflı Yazdırma İçin Kullanılabilen Kağıtlar). Diğer kağıtlarda, <Kağıt yükleyin.> mesajı görünür ve kağıt beslenmez veya <Baskı Tarafı Önclğ> ayarı devre dışı bırakılır.
Kağıt yükleme talimatları için bkz. Önceden Yazdırılmış Kağıdı Yükleme.

<Askıya Alınan İş Zaman Aşımına Uğradı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kağıt Besleme Ayarları>
Bu ayar <Açık> yapılır ve bir iş kağıt olmaması vb. nedenlerle askıya alınırsa belirtilen süreden sonra makine otomatik olarak bir sonraki işi yazdırır.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Askıya Alınan İş Zaman Aşımına Uğradı>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
0 ila 5 - 999dak.
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
İş sırasında kağıt bittiği için bir iş askıya alınırsa bir sonraki iş atanan askıda kalma süresi geçtikten sonra bile işlenmez.
Askıdaki işleri otomatik olarak silmek için bkz. <Askıya Alınan İşleri Otomatik Olarak Sil>.
8377-0J7