<Kağıt Ayarları>

Kullanılan kağıdın ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Kağıt Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler> <Kağıt Ayarları>
Her kağıt kaynağı için kağıt boyutunu ve tipini kaydedebilirsiniz. Bu ayar, doğru yazdırma sonuçları elde etmenizi sağlar. Kağıt Çekmecesinde Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kağıt Ayarları>
Kağıt Kaynağı
<Ayrl>:
<İnce 2 (52-59 g/m2)>, <İnce 1 (60-63 g/m2)>, <Düz>, <Ağır 1 (106-128 g/m2)>, <Ağır 2 (129-150 g/m2)>, <Ağır 3 (151-163 g/m2)>, <Geri Dönüşümlü 2 (76-90 g/m2)>, <Önc.-Delinmiş 2 (76-90 g/m2)>, <Asetat>, <Renkli (64-82 g/m2)>
<Özel Boyut>, <Zarf>, <Tanınmayan Standart Boyut>
Evet
Evet
Evet*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Özel Boyut> ve <Zarf> Uzak UI'den ayarlanamaz.
*2 <Özel Boyut> Tümünü Al fonksiyonu ile alınamaz.
Kağıt kaynağına yüklenen kağıdın boyutunu veya tipini değiştirdiyseniz bu ayarı da değiştirdiğinizden emin olun.
Kağıt kaynağına yüklenen kağıdın boyutunu veya tipini değiştirdiyseniz <Çekmecede Oto Tanıma İçin Kağıt Boyutu Grubu> ayarlarını değiştirdiğinizden emin olun.

<Çekmecede Oto Tanıma İçin Kağıt Boyutu Grubu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler> <Kağıt Ayarları>
Makinenin yüklenen kağıt boyutunu otomatik olarak algılamasını sağlamak amacıyla her kağıt kaynağı için kağıt boyutu grubunu ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Çekmecede Oto Tanıma İçin Kağıt Boyutu Grubu>
<Çok-Amaçlı Tepsi>: <A/B Boyutu>, <İnç Boyutu>, <A/K Boyutu>
<Kağıt Çekmecesi>: <Tüm Boyutlar>, <A/B Boyutu>, <İnç Boyutu>, <A/K Boyutu>
Evet
Evet
Hayır
B
Settings/Registration Basic Information
Kağıt kılavuzlarını kağıt boyutu ile aynı ayarladığınızdan emin olun. Kağıt kılavuzlarını hatalı ayarlamak kağıt sıkışmasına neden olabilir.

<A5R/STMTR Kağıt Seçimi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler> <Kağıt Ayarları>
Kağıt çekmecesine A5R veya STMTR kağıdı yüklendiğinde işlem için kullanılacak boyutu ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<A5R/STMTR Kağıt Seçimi>
<A5R>, <STMTR>
Evet
Evet
Hayır
B
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar <Çekmecede Oto Tanıma İçin Kağıt Boyutu Grubu> içinde <Tüm Boyutlar> seçildiğinde etkinleştirilir.

<Kağıt Tipi Yönetim Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler> <Kağıt Ayarları>
Makineye kayıtlı varsayılan kağıt tiplerinin yanı sıra çeşitli özel kağıt tiplerini (kullanıcı tanımlı kağıt tipleri) kaydedebilir/düzenleyebilirsiniz. Kağıt Tipi Yönetim Ayarları
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kağıt Tipi Yönetim Ayarları>
<Detaylar/Düzenle>
<İsim>, <Kategori>, <Gramaj>, <Bitir>, <Tür>, <Renkli>, <Şablon Kağıdı Olarak Kullan>, <Kayma Düzeltmesi Ayarı>, <Parlaklığı Ayarla>, <İkincil Akt. Gerilimini Ayarlayın>
<Çoğalt>, <Sil>
Evet
Hayır
Evet
C*1
Paper Type Management Settings
*1 <Şablon Kağıdı Olarak Kullan>, <Parlaklığı Ayarla> ve <İkincil Akt. Gerilimini Ayarlayın> "A" olarak kategorize edilir.

<Sık Kullanılan Kağıdı Kaydet (Çok Amaçlı Tepsi)>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler> <Kağıt Ayarları>
Çok amaçlı tepside sık kullanılan kağıdı bir düğmeye kaydederek kağıt ayarlarını kolayca belirtebilirsiniz. Kağıt yüklendiğinde görüntülenen ekrandan "Sık Kullanılan Kağıt" kolayca geri çağrılabilir. Çok Amaçlı Tepsi İçin Sık Kullanılan Kağıt Boyutunun ve tipinin Kaydedilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sık Kullanılan Kağıdı Kaydet (Çok Amaçlı Tepsi)>
<P1> - <P30>:
<Kaydet/Düzenle>, <Yn. Adlandır>, <Sil>
Evet
Evet
Hayır
B
Settings/Registration Basic Information

<Çok Amaçlı Tepsi Varsayılanları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler> <Kağıt Ayarları>
Çok amaçlı tepside kullanılacak kağıdı seçme yöntemini belirleyebilirsiniz. Çok amaçlı tepside her zaman aynı kağıt boyutunu/tipini kullanıyorsanız kağıdı <Önayarı Kullan> altına kaydetmek kullanışlı olur. Çok Amaçlı Tepside Kullanılacak Kağıt Boyutunun ve tipinin Sabitlenmesi
Çok amaçlı tepside çeşitli tiplerden kağıt kullanıyorsanız <Daima Belirle> seçeneğini belirleyin. Sıkça birden çok kağıt tipini kullanıyorsanız bu kağıt tiplerini önceden kaydederek kağıt tipi seçme işleminden kurtulabilirsiniz. Çok Amaçlı Tepsi İçin Sık Kullanılan Kağıt Boyutunun ve tipinin Kaydedilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Çok Amaçlı Tepsi Varsayılanları>
<Önayarı Kullan> (<Kaydet>)
<Daima Belirle> (<Standart>, <Sık Kullanılan Kağıt>)
Evet
Evet
Hayır
B
Settings/Registration Basic Information
Aşağıdaki koşullar sağlandığında <Kopya> ve <Saklanan Dosyalara Erişim> öğelerinin kağıt seçim ekranında <Geçici Olrk ÇA Teps. Kğd Dğştr> seçeneğine basarak çok amaçlı tepsiden yüklenecek kağıt boyutunu/tipini değiştirebilirsiniz:
Çok amaçlı tepsiye kağıt yüklenmişse
Bu ayar <Önayarı Kullan> olarak belirlenmişse
<ÇA Tepsili Yazıcı Sürücs İşleri İçin Kğt Besleme Modu> seçeneği <Mod A (Yaz. Sürcs Ayarına Öncelik)> olarak ayarlanmışsa

<Özel Boyutu Kaydet>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler> <Kağıt Ayarları>
Sık kullanılan serbest boyutlu kağıdı kaydedebilirsiniz. Buraya kaydedilen kağıt boyutları, kağıt çekmecesi veya çok amaçlı tepsinin kağıt boyutu seçim ekranında görüntülenir. Serbest Boyutlu Kağıt (Özel Boyutlu Kağıt) Kaydetme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Özel Boyutu Kaydet>
<S1> - <S4>:
<Kaydet/Düzenle>, <Yn. Adlandır>, <Sil>
Evet
Evet
Hayır
B
Settings/Registration Basic Information
8377-0H4