Sistem Veri İletişimini Yapılandırma

Bu bölümde açıklanan ayarlar, bir proxy aracılığıyla DNS adı çözümlemesi ve veri iletişimi gerçekleştirmek üzere alt satırı kullanmak için gereklidir. Bu ayarları belirtmek için Administrator veya NetworkAdmin ayrıcalıkları gereklidir.
Alt hat için DNS sunucusu adresi ayarı ve proxy ayarları, sadece örneğin bir ürün yazılımı dağıtım sunucusuna erişmek için alt hattı kullanmak gibi belirli sistem veri iletişimi için kullanılabilir. Normal bir İnternet bağlantısı için kullanılamazlar. Sistem veri iletişimi dışındaki uygulamalara yönelik alt hat için bir DNS sunucusu veya proxy sunucusu kullanırken, ana hat ayarlarında alt hat ile kullanılacak adresleri ve bağlantı noktası numaralarını kaydedin.

Alt Hattın DNS'sini Ayarlama

1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>  <Sistem Verisi İletişim Ayarları>  <DNS Sunucu Adresi Ayarları> seçeneğine basın.
3
Gerekli ayarları belirtin.
Ortamınıza göre, DNS sunucusunun IP adresini girin.
4
<Tamam> öğesine basın.
5
 (Ayarlar/Kayıt)  <Evet> seçeneğine basın.

Alt Hattın Proxy Ayarları

1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları>  <Sistem Verisi İletişim Ayarları>  <Proxy Ayarları> seçeneğine basın.
3
<Proxy Kullan> için <Açık> seçeneğini belirleyin  gerekli ayarları yapılandırın <Tamam> seçeneğine basın.
<Sunucu Adresi>
Kullanılacak proxy sunucusunun adresini girin. IP adresi ve ana bilgisayar adı gibi bilgileri ortamınıza göre belirtin.
<Port Numarası>
Proxy sunucusunun port numarasını girin.
<Kimlk Doğrulmy Ayarla>
Bir proxy sunucunun kimlik doğrulama işlevini kullanırken kimlik doğrulama bilgilerini ayarlamak için bu seçeneğe basın. Görüntülenen ekranda <Açık> seçeneğine basın, proxy kimlik doğrulaması için kullanıcı adı ve parolayı girin ve <Tamam> seçeneğine basın.
4
 (Ayarlar/Kayıt)  <Evet> seçeneğine basın.
8377-049