Реєстрація адресатів за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

Для реєстрації адресатів в адресній книзі можна скористатися Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Ви також можете переглянути зареєстровані дані та редагувати адресну книгу.
Інструкцію щодо спільного використання списку адрес див. в розділі Спільне використання списку адрес із зазначеними користувачами.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Address Book] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Зареєструйте адресата.
Додаткові відомості про списки адрес див. в розділі Реєстрація адресатів в адресній книзі.
1
Клацніть список адрес, у якому слід зареєструвати адресата ([Personal Address List], списки адрес групи користувачів від [Address List 01] до [Address List 10] або [Address List for Administrators]).
Список [Personal Address List] може використовувати тільки користувач, який увійшов у систему, і доступний, коли ввімкнуто керування персональною автентифікацією.
Список [Address List for Administrators] доступний адміністраторам, які ввійшли з правами адміністратора або з правами DeviceAdmin.
Якщо відображається сторінка введення PIN-коду, введіть PIN-код і натисніть кнопку [OK].
Якщо потрібно надати спільний доступ до адресата зареєстрованій групі користувачів, виберіть зареєстрований список адрес групи користувачів.
Ви також можете керувати списками адрес групи користувачів, дозволивши тільки користувачам із правами адміністратора реєструвати та редагувати відомості про адресатів за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). <Використовувати список адрес груп користувачів>
2
Клацніть [Register New Destination...].
3
Виберіть тип адресата й натисніть кнопку [Set].
4
Зареєструйте потрібні відомості й натисніть кнопку [OK].
Відображувані елементи залежать від типу адресата. Докладніше про відомості, необхідні для реєстрації, див. в розділі Реєстрація адресатів в адресній книзі.
Реєстрація групового адресата
Реєстрація імені списку адрес
Натисніть кнопку [Register Address List Name...] або [Register/Change Address List Name...], введіть ім’я та натисніть кнопку [OK].
Ви також можете встановити зміну імені адресної книги групи користувачів під час змінення імені групи користувачів. Увійдіть у Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) з правами адміністратора, натисніть [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] і встановіть прапорець [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. Параметр [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] доступний, тільки якщо ввімкнуто керування персональною автентифікацією.
Перегляд і редагування відомостей про адресата
Щоб переглянути відомості про адресата, клацніть піктограму [Type] або ім’я потрібного адресата. Щоб змінити адресата, натисніть кнопку [Edit], внесіть необхідні зміни в зареєстровані відомості та натисніть кнопку [OK].
Реєстрація списку адрес для групи користувачів
Реєстрація кнопки виклику одним дотиком
8378-0EW