<Принтер>

Укажіть параметри для функцій принтера.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Звіт про виведення>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна друкувати звіти про параметри апарата.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Звіт про виведення>
-
-
-
-
-

<Параметри принтера>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Принтер>
Укажіть параметри принтера.
Додаткову інформацію див. в розділі Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Настроювання апарата (принтер PS/PCL/UFR II)).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Користув. налаштув.>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
<Відтвор. зображень>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Службова програма>
-
-
-
-
-
*1 Позначає елементи, які з’являються, тільки коли для використання доступне відповідне додаткове обладнання чи вказано відповідний параметр.

<Обмежити завдання для принтера>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Принтер>
Якщо для цього параметра встановити значення <Увімк.>, можна обмежити отримання завдань від драйвера принтера.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Обмежити завдання для принтера>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings for Printer Settings
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Вибір завдань для дозволу>: <Зарезервов. завдання>
Так
Ні
Так
C
Settings for Printer Settings

<Вибір PDL (Plug and Play)>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Принтер>
Виберіть мову опису сторінки (PDL) за замовчуванням.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Вибір PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Факс>*1, <PCL6 (V4)>
Так
Ні
Так
C
Settings for Printer Settings
*1 Позначає елементи, які з’являються, тільки коли для використання доступне відповідне додаткове обладнання чи вказано відповідний параметр.

<Реж.под.пап.для завд.драйв.принт. з багатоц.лотком>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна надати пріоритет параметрам драйвера принтера або параметрам паперу в апараті під час друку завдань, для яких багатоцільовий лоток вказано як джерело паперу. Крім того, якщо пріоритет надано параметрам на апараті, установіть режим подавання паперу, коли для багатоцільового лотка задано папір довільного формату.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реж.под.пап.для завд.драйв.принт. з багатоц.лотком>
<Режим A (Пріор. парам.драйв.пр.)>, <Режим B (гн. под., якщ.вибр.дов.ф-т)>, <Режим C (подав., л.як.збіг.пар.пап.)>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо виконуються наведені нижче умови, для зміни типу/формату паперу, який завантажується з багатоцільового лотка, натисніть <Тимч. зам. пар. пап. в багат. л.> на екрані вибору паперу <Копіювання> і <Доступ до збереж. файлів>.
Якщо папір завантажено в багатоцільовий лоток
Якщо для цього параметра встановлено значення <Режим A (Пріор. парам.драйв.пр.)>
Якщо для параметра <Параметри багатоцільового лотка за замовчуванням> установлено значення <Використовувати попередньо встановлений>
Якщо формат паперу, указаний у драйвері принтера, значно відрізняється від формату паперу, який задано для багатоцільового лотка, з’явиться повідомлення про помилку.
Якщо для параметра <Режим A (Пріор. парам.драйв.пр.)> установлено папір довільного розміру, зверніть увагу на наведені нижче положення.
Під час друку на конвертах обов’язково вкажіть тип паперу у драйвері принтера. Якщо тип не вказано, друк може не виконуватись.
Зминання паперу й інші проблеми із друком можуть виникати, якщо тип паперу не вказано під час друку на іншому типі паперу.

<Параметри довжини клапана конверта (Nagagata 3)>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна встановити довжину клапана, коли конверти Nagagata 3 завантажено по вертикалі (з клапаном у дальній частині) у багатоцільовий лоток.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри довжини клапана конверта (Nagagata 3)>
0–30,0 мм
Так
Так
Ні
B
Settings for Printer Settings
Щоб змінити значення цього параметра, для параметра <Реж.под.пап.для завд.драйв.принт. з багатоц.лотком> потрібно встановити значення <Режим A (Пріор. парам.драйв.пр.)>.
Цей параметр застосовується в наведених нижче випадках.
Якщо конверт Nagagata 3 вказано в драйвері принтера
Якщо багатоцільовий лоток установлено як джерело паперу під час надсилання завдання з драйвера принтера
Якщо для параметра <Реж.под.пап.для завд.драйв.принт. з багатоц.лотком> встановлено значення <Режим A (Пріор. парам.драйв.пр.)>

<Параметри пароля PS>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна встановити пароль, за допомогою якого обмежуватиметься використання команди керування, підготовленої принтером PS.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри пароля PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Ні
Ні
Так
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> – це пароль, за допомогою якого можна змінити параметри системи, а <StartJob Password> – це пароль, який забезпечує виконання операцій startjob і exitserver. Для отримання детальнішої інформації перевірте характеристики мови PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Принтер>
Можна вказати джерело паперу, яке використовується для команди PCL5 PaperSource.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Режим подав. паперу за використання емуляції PCL>
<Режим 0>, <Режим 1>, <Режим 2>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Докладніше про кожен параметр див. у розділі Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Настроювання апарата (принтер PS/PCL/UFR II)).
8378-0JJ