<Параметри паперу>

Укажіть параметри для використовуваного паперу.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Параметри паперу>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри паперу>
Можна зареєструвати тип і формат паперу для кожного джерела паперу. Цей параметр дає змогу отримати відповідні результати друку. Установлення формату та типу паперу в шухляді для паперу
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри паперу>
Джерело паперу
<Set>:
<Thin 2 (52-59 g/m2)>, <Thin 1 (60-63 g/m2)>, <Plain>, <Heavy 1 (106-128 g/m2)>, <Heavy 2 (129-150 g/m2)>, <Heavy 3 (151-163 g/m2)>, <Recycled 2 (76-90 g/m2)>, <Pre-Punched 2 (76-90 g/m2)>, <Прозора плівка>, <Кольоровий (64–82 г/м2)>
<Нестандартн. формат>, <Конверт>, <Нерозпізнаний станд. формат>
Так
Так
Так*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 Параметри <Нестандартний формат> і <Конверт> не можна налаштувати через Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
*2 Параметр <Нестандартн. формат> не можна імпортувати за допомогою функції «Імпортувати все».
Якщо змінено формат або тип паперу, завантаженого в джерело паперу, обов’язково змініть і цей параметр.
Якщо змінено формат або тип паперу, завантаженого в джерело паперу, обов’язково змініть параметри <Група форматів паперу для авт. розпізн. в шухляді>.

<Група форматів паперу для авт. розпізн. в шухляді>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри паперу>
Щоб апарат розпізнавав формат завантаженого паперу автоматично, установіть групу форматів паперу для кожного джерела паперу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Група форматів паперу для авт. розпізн. в шухляді>
<Багатоцільовий лоток>: <Формат A/B>, <Розмір у дюйм.>, <Формат A/K>
<Шухляда для паперу>: <Усі формати>, <Формат A/B>, <Розмір у дюйм.>, <Формат A/K>
Так
Так
Ні
B
Settings/Registration Basic Information
Переконайтеся, що напрямні паперу відповідають формату паперу. Неправильне встановлення напрямних паперу може призвести до зминання паперу.

<Вибір паперу A5R/STMTR>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри паперу>
Якщо в лоток для паперу завантажено папір A5R або STMTR, можна встановити формат, який використовуватиметься під час виконання операції.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Вибір паперу A5R/STMTR>
<A5R>, <STMTR>
Так
Так
Ні
B
Settings/Registration Basic Information
Цей параметр увімкнено, якщо значення <Усі формати> вибрано в розділі <Група форматів паперу для авт. розпізн. в шухляді>.

<Параметри керування типами паперу>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри паперу>
Крім типів паперу за замовчуванням, зареєстрованих в апараті, можна зареєструвати/відредагувати різні нестандартні типи паперу. Параметри керування типами паперу
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Paper Type Management Settings>
<Details/Edit>
<Ім’я>, <Категорія>, <Маса стосу паперу>, <Кінцева обробка>, <Тип>, <Color>, <Використовувати як шаблон>, <Регулюв. корекції сповзання>, <Регулювання глянцю>, <Рег. напруги вторин. перен.>
<Duplicate>, <Delete>
Так
Ні
Так
C*1
Paper Type Management Settings
*1 Параметри <Використовувати як шаблон>, <Регулювання глянцю> та <Рег. напруги вторин. перен.> відносяться до категорії «А».

<Зареєструвати улюблений папір (багатоціл. лоток)>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри паперу>
Можна легко вказати параметри паперу, призначивши кнопці папір, який часто використовується в багатоцільовому лотку. Параметр «Улюблений папір» можна з легкістю викликати з екрана, який відображається під час завантаження паперу. Реєстрація часто використовуваних формату та типу паперу для багатоцільового лотка
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Register Favorite Paper (Multi-Purpose Tray)>
<П1>–<П30>:
<Реєструвати/редагувати>, <Перейменувати>, <Delete>
Так
Так
Ні
B
Settings/Registration Basic Information

<Параметри багатоцільового лотка за замовчуванням>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри паперу>
Можна встановити спосіб вибору паперу, що використовуватиметься в багатоцільовому лотку. Якщо в багатоцільовому лотку завжди використовується однаковий тип/формат паперу, зручно зареєструвати папір у розділі <Використовув. попер. встан.>. Фіксація формату й типу паперу для використання з багатоцільовим лотком
Якщо в багатоцільовому лотку використовуються різні типи паперу, виберіть <Завжди вказувати>. Якщо часто використовується кілька типів паперу, процедуру вибору типу паперу можна пропустити, зареєструвавши типи паперу заздалегідь. Реєстрація часто використовуваних формату та типу паперу для багатоцільового лотка
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри багатоцільового лотка за замовчуванням>
<Використовув. попер. встан.> (<Реєструвати>)
<Завжди вказувати> (<Стандартн.>, <Улюблений папір>)
Так
Так
Ні
B
Settings/Registration Basic Information
Якщо виконуються наведені нижче умови, для зміни типу/формату паперу, який завантажується з багатоцільового лотка, натисніть <Тимч. зам. пар. пап. в багат. л.> на екрані вибору паперу <Копіювання> і <Доступ до збережених файлів>.
Якщо папір завантажено в багатоцільовий лоток
Якщо для цього параметра встановлено значення <Використовувати попередньо встановлений>
Якщо для параметра <Реж.под.пап.для завд.драйв.принт. з багатоц.лотком> установлено значення <Режим A (Пріор. парам.драйв.пр.)>

<Реєструвати нестандартний формат>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри паперу>
Можна зареєструвати часто використовувані довільні формати паперу. Зареєстровані формати паперу відображаються на екрані вибору формату паперу для шухляди або багатоцільового лотка. Реєстрація паперу довільного формату (папір нестандартного формату)
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати нестандартний формат>
<S1>–<S4>:
<Реєструвати/редагувати>, <Перейменувати>, <Delete>
Так
Так
Ні
B
Settings/Registration Basic Information
8378-0H4