<Параметри носія пам’яті>

Укажіть параметри пристрою пам’яті.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Використовувати функцію сканування/друку>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Збереження/Доступ до файлів>  <Параметри носія пам’яті>
Визначення цих параметрів дає змогу зберігати документи, які зберігаються на носії пам’яті, а також друкувати документи з носія пам’яті. Обмеження використання носіїв пам’яті
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати функцію сканування/друку>
<Використов. ф-цію сканування>: <On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Print Function>: <On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Вибрати варіант під час підключення носія пам’яті>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Збереження/Доступ до файлів>  <Параметри носія пам’яті>
Можна вказати, чи відображати кнопки швидкого доступу доступних функцій, якщо підключено носій пам’яті. Вставлення носія пам’яті
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Вибрати варіант під час підключення носія пам’яті>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
8378-0KS