<Імпорт/експорт>

Укажіть параметри для імпорту/експорту даних параметрів.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Імпорт із пристрою пам’яті USB>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Можна імпортувати всі відомості про параметри з пристрою пам’яті USB.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Імпорт із пристрою пам’яті USB>
<Зберегти результ. імпорту в пристр.>: <On>, <Off>
<Зберегти результ. імпорту в USB>: <On>, <Off>
<Пароль дешифрування>
Ні
Ні
Ні
Ні
-
Якщо пристрій пам’яті USB уже під’єднано до апарата, її буде розпізнано як носій пам’яті для використання під час імпорту, навіть якщо буде під’єднано нову USB-пам’ять. Натисніть витягніть під’єднану USB-пам’ять вставте потрібну USB-пам’ять.

<Експорт на пристрій пам’яті USB>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Можна експортувати всі відомості про параметри на пристрій пам’яті USB.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Експорт на пристрій пам’яті USB>
<Пароль шифрування>
Ні
Ні
Ні
Ні
-
Вибрати, які параметри експортувати на USB-пам’ять, неможливо. Усі параметри експортуються в пакетному режимі.
Якщо USB-пам’ять уже під’єднано до апарата, її буде розпізнано як носій пам’яті для використання під час експорту, навіть якщо буде під’єднано нову USB-пам’ять. Натисніть витягніть під’єднану USB-пам’ять вставте потрібну USB-пам’ять.

<Звіт про результати імпорту>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Виберіть для друку звіту про результати імпорту.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Звіт про результати імпорту>
<Yes>, <Ні>
Ні
Ні
Ні
Ні
-
Звіти друкуються наведеною нижче мовою.
Якщо відразу після імпорту для мови інтерфейсу на апараті встановлюється японська мова: Japanese
Якщо відразу після імпорту для мови інтерфейсу на апараті встановлюється будь-яка інша мова, крім японської: Українська

<Обмежити імпорт/експорт із веб-служби>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>  <Імпорт/експорт>
Укажіть, чи слід заборонити виконання операцій імпорту й експорту за допомогою інших веб-програм, крім Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Обмежити імпорт/експорт із веб-служби>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
8378-0LA