<Керування даними>

Укажіть параметри керування даними, зокрема зазначте, як імпортувати, експортувати й ініціалізувати дані параметрів.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Імпорт/експорт>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>
Укажіть параметри для імпорту/експорту даних параметрів.

<Ініціалізація всіх даних і параметрів>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Керування даними>
Виберіть для відновлення заводських значень за замовчуванням для всіх параметрів апарата й повного стирання даних, які зберігаються в апараті. Зазвичай використовувати цей параметр не потрібно, але він корисний для видалення особистої або конфіденційної інформації під час утилізації апарата. Ініціалізація всіх даних/параметрів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Ініціалізація всіх даних і параметрів>
<Yes>, <Ні>
Ні
Ні
Ні
Ні
-
8378-0L9