Налаштування обміну системними даними

Параметри, описані в цьому розділі, потрібні для використання додаткової лінії для виконання визначення імен DNS та обміну даними через проксі-сервер. Для зазначення цих параметрів потрібні права адміністратора або NetworkAdmin.
Параметр адреси DNS-сервера й параметри проксі-сервера для додаткової лінії можна використовувати лише для певного обміну системними даними, наприклад для використання додаткової лінії для доступу до сервера розповсюдження мікропрограми. Їх не можна використовувати для звичайного підключення до Інтернету. Якщо DNS-сервер або проксі-сервер для додаткової лінії використовується для задач, відмінних від обміну системними даними, зареєструйте адреси й номери портів для використання з додатковою лінією в параметрах головної лінії.

Установлення DNS додаткової лінії

1
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри запасного каналу>  <Параметри обміну даними в системі>  <Параметри адреси DNS-сервера>.
3
Укажіть потрібні параметри.
Введіть IP-адресу DNS-сервера відповідно до вашого середовища.
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Так>.

Параметри проксі-сервера додаткової лінії

1
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри запасного каналу>  <Параметри обміну даними в системі>  <Параметри проксі-сервера>.
3
Натисніть <Увімк.> для <Використовувати проксі-сервер>  налаштуйте потрібні параметри натисніть <OK>.
<Адреса сервера>
Введіть адресу проксі-сервера, яку потрібно використовувати. Укажіть параметри, як-от IP-адресу й ім’я хоста, відповідно до середовища.
<Номер порту>
Введіть номер порту проксі-сервера.
<Задати автентифікацію>
Натисніть цю кнопку, щоб установити відомості для автентифікації під час використання функції автентифікації проксі-сервера. Натисніть <Увімк.> на екрані, що з’явиться, введіть ім’я користувача й пароль для автентифікації проксі-сервера та натисніть <OK>.
4
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Так>.
8378-049